Categorie archief: Accountant en ondernemingsrecht

The sustainable manager and privatisation of governmental tasks | company law, NFRD, AML

According to the press release of the European Parliament (EP), Sustainability: businesses interests must align with society’s interests, the EP wants to extend the scope of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) to all listed and non-listed large undertakings established in … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Jaarstukken en financiële verantwoording | Een reactie plaatsen

Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

Voor de website van Pellicaan Advocaten schreef ik onderstaand artikel.   Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Een reactie plaatsen

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Juridische beroepsgroepen | Tags: , , , | 6 reacties

Beroepsorganisatie accountants enquêteert beroepsbeoefenaren inzake doelmatigheid WNT

Het zou vaker moeten gebeuren: onderzoek door burgers naar de doelmatigheid van wetgeving. Het is nl. niet voldoende dat de wetgever ‘goede bedoelingen’ heeft, zoals bij de Wet Normering Topinkomens (WNT) het geval is. Het middel mag niet erger zijn … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Beloning bestuurders en toezichthouders | Tags: | Een reactie plaatsen

Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven. De aankondiging van de … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Kapitaalvennootschappen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Een reactie plaatsen

Digitaal deponeren jaarrekening 2018 met niet alle wettelijk vereiste informatie

In een bericht van 29 april 2019 laat de Kamer van Koophandel weten dat een wetswijziging uit 2018 niet kan worden verwerkt bij het digitale depot van de jaarrekening 2018. De oplossing is dat de vereiste gegevens in de toelichting … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen

Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: , | Een reactie plaatsen

Gegevensuitwisseling Bureau Financieel Toezicht met AFM | Wwft, Wta

In het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2019 wordt voorgesteld na artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een nieuw artikel 22a in te voegen. Het artikel houdt in dat de Wwft-toezichthouder voor … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie over publicatieplicht in de not-for-profit

Vandaag is een internetconsultatie gestart over publicatieplicht in de not-for-profit. Uit de introductie: Transparantie maatschappelijke organisaties Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen