Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten.

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie.

PDF Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft)

De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren van informatie die is opgevraagd. Met name welke instrumenten de notaris daarvoor kan gebruiken.

De voorbeeldvragen en informatiebronnen zijn uitdrukkelijk niet limitatief en niet bedoeld als checklist, maar als hulpmiddel voor de praktijk.

Zie tevens het bericht op Notarisnet van de KNB.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wet over lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders treedt in werking

Op 29 november jl. werd op rijksoverheid.nl meegedeeld dat de wet over lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders in werking treedt op 1 december 2019.
Berichten op dit blog over langetermijnaandeelhouderschap zijn hier te vinden.

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Facilitering langetermijnaandeelhouderschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Schaduwzijden van digitalisering | “Onderneming, digitalisering en data – over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk”

Op 11 december a.s. organiseert de Vereeniging Handelsrecht een vergadering over preadviezen met als thema ‘Onderneming, digitalisering en data – over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk‘.
De preadviezen zijn geschreven door E.M.L. Moerel, C.V. Yakovleva, W.W. Geursen en A.M. Arnbak. Deze preadviezen kunnen bij de vereniging als pdf-bestand worden gedownload.
Alle preadviezen van de vereniging staan hier.

Geplaatst in Rechtspersonenrecht overig | Een reactie plaatsen

Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven.

De aankondiging van de RJ is hier te vinden en luidt:

RJ-Uiting 2019-16: “Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid”
27 november 2019

Naar verwachting zal uiterlijk per 1 januari 2020 de EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (Richtlijn 2017/828/EU) worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiermee zullen onder meer nieuwe wettelijke bepalingen worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting een overzicht van deze komende wetswijziging, tevens wordt uiteengezet welke aanpassingen als gevolg daarvan zullen worden doorgevoerd in de RJ-bundel.

Download uiting
RJ-Uiting 2019-16 EU richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid.pdf
PDF 812,1 kB

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

 

Alle berichten op dit blog over langetermijnaandeelhouderschap, Raad voor de Jaarverslaggeving.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Kapitaalvennootschappen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | stichting

Op mijn algemene blog plaatste ik een artikel over iets in de zijlijn van het ubo-register wetsvoorstel:

het uitkeringsregister van stichtingen, een vreemd fenomeen nu de stichting een uitkeringsverbod kent, lees verder >>>

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting | Tags: | Een reactie plaatsen

Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft

Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling.

Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar 19 november jl. en nu staat het voorstel op de agenda in week 49 (3-5 december a.s.).

Verantwoordelijkheid parlement
Begin november werd een sprekerslijst gepubliceerd, waarop de namen van Vander Linde (VVD), Ronnes (CDA), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks), Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Kooten-Arissen (eigen fractie) voorkomen. Waarschijnlijk zullen zij in december eveneens als spreker optreden.

Het is te hopen dat de leden van de Tweede Kamer zich goed in het wetsvoorstel en de juridische context zullen verdiepen en met een kwalitatief hoogwaardige inbreng zullen komen. Het is belangrijk dat dit onderwerp niet gebruikt wordt voor marketing campagnes waarin politieke partijen aan het publiek vertellen hoe goed zij bezig zijn met de misdaadbestrijding.

Slecht wetsvoorstel
In dit wetsvoorstel speelt:

  • het ubo-register zal geen bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding gaan leveren, lees daar over onder meer de uitvoeringstoets door de fiscus;
  • het register levert grote risico’s op voor de personen die in dat register zijn ingeschreven in deze tijden van datagraaien,
  • in het register worden personen ingeschreven die er niet in thuis horen, te weten de statutair bestuurders; daar is het handelsregister voor uitgevonden;
  • de openbaarheid van het ubo-register is in strijd met de databeschermingsregelgeving en de mensenrechten van de ingeschreven personen,
  • het register vergt onevenredige bureaucratische inspanningen van zowel Wwft-plichtige ondernemingen als de entiteiten die zich moeten inschrijven, die veel geld kosten en op onbegrip van de betrokken personen kunnen rekenen.

Dat Nederland verplicht is op grond van Europese regelgeving om een ubo-register tot stand te brengen, betekent niet dat we moeten ophouden met denken. Ik wens het Ministerie van Financiën en de leden van de Tweede en Eerste Kamer veel wijsheid toe.

 

Meer informatie:

Dit artikel verscheen eerder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | 3 reacties

Consilium: EU makes it easier for companies to restructure within the single market

On 18 November the Council of the European Union published the following press release regarding a new directive:

EU makes it easier for companies to restructure within the single market

The EU is removing unjustified barriers to EU companies’ freedom of establishment in the single market. Following an agreement with the European Parliament earlier this year, the Council today adopted a directive that facilitates EU companies’ cross-border conversions, mergers and divisions.

These new rules enable EU companies to make the best out of the single market so that they remain competitive globally. At the same time, the directive provides for appropriate safeguards that discourage abuses and protect the legitimate interests of workers, minority shareholders and creditors.
Anna-Maja Henriksson, Finnish minister of justice

The new rules introduce comprehensive procedures for cross-border conversions and divisions and provide for additional rules on cross-border mergers of limited liability companies established in an EU member state. They also offer further simplifications that will apply to all three operations. These include the possibility of speeding up the procedure by waiving reports for members and employees in the event that shareholders agree, or if the company or any of its subsidiaries do not have any employees.
The directive sets out procedures to check the legality of cross-border operations against the relevant national legislation and introduces a mandatory anti-abuse control procedure. The procedure will allow national authorities to block a cross-border operation when it is carried out for abusive or fraudulent purposes, i.e. when it is designed to evade or circumvent national or EU law, or is intended for criminal purposes.
The agreed text provides for similar rules on employee participation rights in cross-border conversions, mergers and divisions. It also ensures that employees will be adequately informed and consulted about the expected impact of the operation. Minority and non-voting shareholders’ rights will enjoy greater protection. At the same time, creditors of the company concerned are granted clearer and more reliable safeguards.
Finally, the directive encourages the use of digital tools throughout the cross border operation. It will be possible to complete formalities such as the issuance of the pre-operation certificate, online. All relevant information will be exchanged through existing, digitally interconnected, business registers.

Next steps
The directive will enter into force 20 days after its publication in the Official Journal of the EU. Member states will then have 36 months to adopt the measures necessary for its implementation.

Background
This directive is one of two proposals tabled by the Commission in April 2018 for the modernisation of EU company law. The other one, a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law, was adopted in June 2019.
According to figures made available by the Commission, there are around 24 million companies in the EU, of which approximately 80% are limited liability companies. Around 98-99% of these limited liability companies are small and medium-sized enterprises. The latter will be the primary beneficiaries of the considerable savings generated through this directive.

Full text of the directive (pdf)

 

More information:

Geplaatst in English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: | Een reactie plaatsen

BIT-advies over het ubo-register | Wwft

Op 5 november jl. stuurde het Ministerie van Financiën mede namens het Ministerie van Veiligheid, het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de technische realisatie van het ubo-register aan de Tweede Kamer.

BIT-advies
Uit het BIT-advies blijkt dat het ubo-register zoals op 10 januari 2020 moet gaan functioneren beperkte functionaliteit heeft. Men merkt op dat de tijd tot 10 januari a.s. erg krap is. Het risico is groot dat op die datum de applicatie voor het notariaat en het register voor natuurlijke personen en adressen niet klaar is.

Gesignaleerd wordt dat er hard moet worden gewerkt aan de bruikbaarheid van het register:

We zien de volgende risico’s:

• Het programma heeft nog onvoldoende voorbereidingen getroffen om het bijwerken en corrigeren van het register door ondernemers, notarissen en UBO’s goed te ondersteunen. Dit is noodzakelijk om de UBO-gegevens correct en actueel te houden. Voorbeelden van functionaliteit die onvoldoende is uitgewerkt of die veel handmatige en daarmee foutgevoelige handelingen vraagt:

– Ondernemers moeten UBO-gegevens kunnen muteren op de website, zonder de noodzaak om ook alle ongewijzigde gegevens opnieuw in te voeren.
– Notarissen moeten bij inschrijving van een onderneming in het Handels- register de UBO-gegevens eenvoudig kunnen bijvoegen. Nu moeten notarissen diverse gegevens twee keer invoeren, dat is foutgevoelig.
– UBO’s moeten hun gegevens online kunnen inzien, zodat ze foutieve registraties kunnen detecteren en (laten) corrigeren.

• Het programma heeft nog geen plan ontwikkeld om de UBO-gegevens aan te laten sluiten bij de overige gegevens uit het Handelsregister. Een belangrijk argument om het beheer van het UBO-register bij de KVK te beleggen was nu juist dat de KVK hiervoor kan zorgen. Bij de eerste oplevering staat het UBO- register echter nog grotendeels los van het Handelsregister, waardoor consistentie niet is gegarandeerd. We maken ons zorgen dat de inbedding van het UBO-register in het Handelsregister lang gaat duren en een aanzienlijke inspanning vraagt, mede door de complexiteit van het systeemlandschap van de KVK.

Beleidsreactie Financiën
In de beleidsreactie laat Financiën weten dat tijdige afronding van de software wordt verwacht en dat het Ministerie positief is over de verbetering van de functionaliteit. In de toekomst zal het ubo-register op het handelsregister worden aangesloten.

 

Meer informatie:

 

Dit artikel verscheen eerder op mijn algemene blog, waar veel meer artikelen over Wwft en ubo-register zijn te vinden.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’

KNB laat in een nieuwsbericht van vandaag weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben.

Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). Voor zo’n register is wel toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig, lees hier meer.

‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’
04-11-2019

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) roept het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwassen te voorkomen. Met enkele aanvullende instrumenten kunnen zij die rol nog beter vervullen.

Aanleiding voor de brief (pdf, 202 kB) is het Algemeen Overleg ondermijning op 13 november. Aan het voorkomen van ondermijning werken notarissen al jaren mee. Bovendien zorgt de KNB voor het terugdringen van (on)bewuste medewerking van notarissen aan fraude en witwassen. Voor notarissen die dit bewust doen is in het notariaat geen plaats.

Aanvullende instrumenten
Om die rol als poortwachter nog beter te kunnen vervullen, wil de KNB graag aanvullende instrumenten. Bijvoorbeeld het kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister en het opzetten van een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast is het nu niet mogelijk om binnen het notariaat gegevens te delen. Hierdoor kunnen notarissen elkaar niet waarschuwen voor cliënten met kwade bedoelingen. Ook roept de KNB verschillende overheidsdiensten op om meer gegevens met het notariaat te delen, bijvoorbeeld over bij de overheid bekende katvangers en veelplegers van fraude en witwassen.

110 miljoen extra
Het kabinet kondigde vandaag aan om nog eens 110 miljoen euro extra te investeren in de strijd tegen ondermijning. Met dat geld wordt onder meer een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht. Hierin komen verschillende opsporingsspecialisten van onder meer politie, FIOD en de marechaussee samen om de handel en wandel van criminele netwerken bloot te leggen. Daarnaast wordt het geld gebruikt om rechters, officieren van justitie en advocaten te beveiligen.


Aanvulling 15 november 2019
In aansluiting op het bovenstaande verscheen op de site van de KNB het onderstaande bericht:

Kabinet met KNB in gesprek over rol aanpak ondermijning
14-11-2019

Het kabinet heeft waardering voor de ambitie van de KNB als het gaat om het bestrijden van ondermijning. Dit liet minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten in een reactie op de oproep van de VVD om samen met notarissen georganiseerde misdaad te bestrijden. Grapperhaus zegt in gesprek te zijn met de KNB over de invulling van die rol. Hij wil verkennen welke mogelijkheden op korte of langere termijn tot verbetering kunnen leiden en wat daarvoor noodzakelijk is.
De KNB riep begin november het kabinet in een brief op het notariaat te betrekken bij de aanpak van ondermijning. Notarissen fungeren als poortwachters om fraude en witwassen te voorkomen. Met enkele aanvullende instrumenten kunnen zij die rol nog beter vervullen. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden riep het kabinet op te reageren op de voorstellen van het notariaat. ‘We moeten geen kansen laten liggen om samen met notarissen georganiseerde misdaad te bestrijden,’ schreef hij. De minister laat nu weten erop te vertrouwen dat de dialoog met de KNB een effectieve aanpak van fraude en witwassen en de invulling van de poortwachtersrol verder ondersteunt. Ook draagt de dialoog volgens hem bij aan het intensiveren van de samenwerking met de KNB bij de aanpak van ondermijning.

Informatiedeling belangrijk
Woensdag was ook het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het onderwerp. D66 wil ondermijning aanpakken door samenwerking met private partijen. Wel vraagt de politieke partij of iemand de regie hierin kan pakken, zodat er niet allemaal verschillende rapportages over het onderwerp ontstaan. Ook het CDA vindt informatiedeling tussen betrokken organisaties essentieel. De SP vraagt zich af of faciliteerders wel voldoende worden aangepakt. Een van de redenen van ondermijning is volgens de partij het belastingklimaat in Nederland. ‘Als we de fiscale constructies aanpakken, wordt de ondermijning ook aangepakt’, aldus de SP.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Transparantie van donateurs | brief filantropie

Begin dit jaar is een wetgevingsconsultatie gehouden, met onder meer het voorstel dat goede doelen organisaties de persoonsgegevens van donateurs openbaar moeten maken, ter bestrijding van vermeende criminaliteit. Op de consultatie zijn vele reacties uit de goede doelen sector binnen gekomen met grote bezwaren tegen het openbaar maken van persoonsgegevens van donateurs.

Op dit moment is nog niet bekend wat het kabinet met dit transparantie-idee gaat doen. In de brief van de Minister van Rechtsbescherming die op 18 oktober werd bekend gemaakt, schrijft de Minister dat wordt nagedacht over het bestrijden van ongewenste geldstromen:

Het kabinet heeft zorgen over anti-integratieve en anti- democratische aspecten van filantropie bij onwenselijk geachte geldstromen uit ‘onvrije landen’ naar Nederlandse (religieuze) instellingen. Ik werk daarom aan een regeling om (buitenlandse) donaties aan maatschappelijke organisaties in Nederland meer transparant te maken. Meer inzicht in deze geldstromen is van groot belang voor het versterken van het handelingsperspectief van het Rijk en gemeenten en van de betrokkenen bij de betreffende maatschappelijke organisatie zelf. Ook hier geldt dat een zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs.

Of het plan dat dit voorjaar is gepresenteerd doorgaat, wordt hier niet uit duidelijk.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, Vereniging | Tags: , , , | Een reactie plaatsen