Tagarchief: Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

GCV adviseert over wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen

In een bericht van KNB staat dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) het wetsvoorstel steunt dat het verbieden van rechtspersonen, die tegen de openbare orde ingaan, makkelijker moet maken. GCV doet in het advies enige aanbevelingen en verwijst ook naar … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Advies RvS over initiatiefvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Op 18 april 2019 is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State gepubliceerd over het initiatiefwetsvoorstel voor een bestuurlijk verbod van ondermijnende organisaties. De samenvatting luidt: Sa­men­vat­ting ad­vies ini­ti­a­tief­wets­voor­stel wet be­stuur­lijk ver­bod on­der­mij­nen­de or­ga­ni­sa­ties Gepubliceerd op … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Van Solinge | Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat

Hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge schreef voor het FD het artikel “Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat“. In het artikel is hij kritisch over het consultatievoorstel over dit onderwerp en over het parlementair initiatief van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Internetconsultaties ondernemingsrecht

Ondernemingsrechtbeoefenaars kunnen op dit moment aan drie internetconsultaties deelnemen: Bedenktijd voor beursvennootschappen, de consultatie sluit over een week, op 7 februari 2019 Transparantie maatschappelijke organisaties, met onder meer de openbaarmaking van mensen die meer dan EUR 15.000 per jaar schenken, … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, Vereniging | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie Wet aanpassing 2:20 BW

Eveneens startte vandaag de consultatie inzake de Wet aanpassing 2:20 BW. Uit de intro: Wet aanpassing 2:20 BW Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties ingediend bij de Tweede Kamer

In maart jl. startte een consultatie inzake een wet die toen nog ‘Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen‘ heette. Inmiddels is een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd dat ‘Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties‘ heet. Op de site van de Tweede Kamer … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Rechtspersonenrecht overig | Tags: , | Een reactie plaatsen

Bestuurlijk verbod rechtspersonen: GCV vreest ‘de waan van de dag’ als belangrijke bevoegdheden bij het politieke bestuur worden neergelegd

KNB maakte bekend dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft gegeven over het consultatievoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen. De Commissie heeft ernstige kritiek op het ontbreken van rechtsbescherming voor belanghebbenden. Commissie Vennootschapsrecht plaatst kanttekeningen bij consultatievoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen 19-04-2018 Bij … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Start consultatie voorstel Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Op 6 maart jl. is een consultatie gestart inzake een initiatiefwetsvoorstel betreffende het bestuursrechtelijk verbieden en ontbinden van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. De maatregelen worden genomen door de minister voor Rechtsbescherming. Grondslag voor … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen