Tagarchief: toonderaandelen

Afschaffing aandelen aan toonder definitief

Notarissenorganisatie KNB maakt melding van het in werking treden van de wet waarmee toonderaandelen worden afgeschaft: Wet aandelen aan toonder op 1 juli in werking 29-05-2019 De Wet omzetting aandelen aan toonder gaat 1 juli in. Dit heeft het ministerie … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli 2019 in werking

De Wet omzetting aandelen aan toonder is recent door de Eerste Kamer aangenomen. Op 5 april 2019 is het KB bekend gemaakt, waarin is vermeld dat de wet op 1 juli 2019 in werking treedt. Meer informatie: Wet Het KB … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Op 20 december jl. stuurde de minister van veiligheid de ‘ Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht‘ (pdf) aan de Tweede Kamer. Onderwerpen van de brief: 1. Reactie op het evaluatieonderzoek onder supervisie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar de doelbereiking … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bonussen terugvorderen (claw-back bestuurdersbeloning), Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Facilitering langetermijnaandeelhouderschap, Grensoverschrijding, Naamloze vennootschap, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen

In een nieuwsbericht laat de KNB weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen: GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen 16-05-2018 In de uitwerking van het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen doen zich onvolkomenheden voor die … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hazelhoff | kritiek op voorstel toonderaandelen

In het kader van de consultatie over het toonderaandelen wetsvoorstel kwam het Hazelhoff Centre for Financial Law met een kritische reactie. In de reactie wordt de achtergrond van het wetsvoorstel besproken en wordt gevraagd op grond waarvan toonderaandelen criminaliteit zouden … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voorstel voor de Wet omzetting aandelen aan toonder naar de tweede kamer

Op 10 april liet het ministerie van justitie en veiligheid weten dat het wetsvoorstel inzake afschaffing van aandelen aan toonder is ingediend bij de tweede kamer. Het voorstel brengt wijziging in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en in het Boek … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel inzake toonderaandelen zal dit jaar worden ingediend

Het ministerie van financiën kondigt in een brief van 12 september 2017 aan dat het wetsvoorstel inzake toonderaandelen dit jaar zal worden ingediend: Aandelen aan toonder Zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 17 januari 2017 wordt het achterhalen van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’

In april jl. startte een wetgevingsconsultatie over afschaffing van de aandelen aan toonder, zie dit bericht. Notarissenorganisatie KNB laat in onderstaand bericht weten dat Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht over dit voorstel: GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accountants en aandelen aan toonder in het bestuursverslag

Ook accountants krijgen te maken met de gevolgen van het consultatievoorstel “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”, aangezien in het voorstel is opgenomen dat artikel 391 lid 2 BW2 wordt gewijzigd. Volgens het voorstel wordt in artikel 391 lid 2 na … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van vandaag wordt gemeld dat de consultatie inzake aandelen aan toonder is gestart. Hierna het nieuwsbericht: Blok: houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem Nieuwsbericht | 11-04-2017 | 10:15 Houders van aandelen aan … Lees verder

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen