Tagarchief: ministerie van veiligheid

Misdaadbestrijding door de notaris

Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Online oprichting bv in Nederland verwacht per 1 augustus 2021

Uit berichten van notarissenorganisatie KNB blijkt dat de verwachting is dat met ingang van 1 augustus 2021 bv’s digitaal kunnen worden opgericht. Op 17 juli jl. verscheen onderstaand bericht op de KNB-site: Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021 … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Oprichting | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Op 20 december jl. stuurde de minister van veiligheid de ‘ Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht‘ (pdf) aan de Tweede Kamer. Onderwerpen van de brief: 1. Reactie op het evaluatieonderzoek onder supervisie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar de doelbereiking … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bonussen terugvorderen (claw-back bestuurdersbeloning), Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Facilitering langetermijnaandeelhouderschap, Grensoverschrijding, Naamloze vennootschap, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van ongewenste buitenlandse financiering van not-for-profit organisaties | publicatieplicht stichtingen en kerken?

Eerder schreef ik over de plannen om de publicatieplicht in de not-for-profit uit te breiden. Recent is daar een vervolg op gekomen, zo blijkt uit het bericht “Maatregelen tegen beïnvloeding via geldstromen uit onvrije landen” van de Ministerraad, het Ministerie van … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tweede Kamer tegen uitstel centraal aandeelhoudersregister [bericht KNB]

Het blijft druk rondom de registers met aandeelhouders en ubo’s. De KNB laat vandaag het volgende weten: Tweede Kamer tegen uitstel centraal aandeelhoudersregister 18-03-2016 De verdere ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) moet niet worden uitgesteld tot na invoering van … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Personenvennootschap | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wet controle op rechtspersonen: project RADAR in het nieuws

Het ministerie van veiligheid is verantwoordelijk voor een groot ict-project, het project Radar, waar ik al eerder over schreef. Dat project is van belang voor de uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen, een op 1 juli 2011 in werking … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vernietigend rapport Nationale Ombudsman over fraudebestrijding Nederlandse overheid

Zoals ik al vreesde, benadelen de fraudebestrijdingsmaatregelen van de Nederlandse overheid goedwillende burgers. Zo blijkt uit het rapport dat de Nationale Ombudsman heeft uitgebracht over de bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. De bevindingen van de Ombudsman zijn ook … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

“Miljard voor ICT bij Veiligheid en Justitie”

Onder de titel “Miljard voor ICT bij Veiligheid en Justitie” verscheen een artikel op iBestuur.nl. Dit is een voor juristen heel interessant ministerie, zodat ik het artikel met belangstelling heb gelezen. Over het project HTR / RADAR (toezicht op rechtspersonen) … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen