Wetten bestuur & toezicht, inleiding

De wetsvoorstellen over bestuur en toezicht bij rechtspersonen zijn op 1 januari 2013 in werking getreden.

Kernpunten:

  • introductie van de mogelijkheid voor naamloze en besloten vennootschappen om voor een one-tier structuur te kiezen (toezichthouders en operationeel directeuren in één bestuur),
  • nieuwe regels voor bestuurders van alle rechtspersonen (inclusief een nieuwe tegenstrijdig belang regeling voor naamloze en besloten vennootschappen), zie over de nieuwe regels inzake tegenstrijdig belang deze pagina,
  • regels inzake beperking van het aantal commissariaten/toezichthoudende functies dat één persoon kan bekleden en inzake de man/vrouw verhouding (alleen bij grote rechtspersonen).

Wetteksten:

Algemene informatie inzake beide wetten:

Inzake de eerste wet:

Inzake de tweede wet, “Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b” (“reparatiewet”):

Meer over bestuur & toezicht is te vinden in de rubriek op dit weblog.