Flex-bv wettekst

Per 1 oktober 2012 zijn de wetsvoorstellen inzake de flex-bv in werking getreden. De wetsvoorstellen inzake bestuur & toezicht zijn op 1 januari 2013 in werking getreden. De actuele tekst van boek 2 BW staat hier.

Zie voor de parlementaire geschiedenis deze pagina.

Vergelijking tussen oud en nieuw

Door een aantal partijen zijn vergelijkingen tussen boek 2 BW vóór en ná de invoering van de flex-bv wetsvoorstellen gemaakt. Zie onder voor een overzicht van die vergelijkingen.

Het meest recent:

Versies per oktober 2012, resp. met onbekende datum:

Let op!
Raadpleeg voor de actuele tekst van boek 2 BW altijd de meest recente tekst op overheid.nl. De vergeleken teksten kunnen inmiddels door latere wetswijzigingen achterhaald zijn.