1e flex-bv wet | parlementaire geschiedenis

Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31 058)
Parlementaire geschiedenis tot en met 12 juni 2012, gekopieerd uit het dossier op overheid.nl