Bv-recht | geschiedenis

Onderstaand wordt verwezen naar de parlementaire geschiedenis van de flex-bv en de wet bestuur & toezicht. Zie voorts de speciale pagina’s onder dit hoofdstuk, onder meer over uitkeringen door de flex-bv en tegenstrijdig belang.

Deze pagina en de pagina’s waar naar wordt verwezen zijn tot en met omstreeks eind 2013 bijgewerkt.

Vergelijkingen

Kijk op deze pagina voor vindplaatsen van een aantal vergelijkingen tussen oud en nieuw bv-recht.

Flexibilisering bv-recht

1e wetsvoorstel flex-bv (31 058)
De wet is door de Eerste Kamer aangenomen en in het Staatsblad verschenen en is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Meer informatie: dossier bij overheid.nldossier bij de Eerste Kamer. Zie deze rubriek voor berichten over de stand van zaken. Op deze site heb ik ook een pagina over de parlementaire geschiedenis gemaakt, pagina Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

2e wetsvoorstel flex-bv, de invoeringswet (32 426)
De wet is door de Eerste Kamer aangenomen en in het Staatsblad verschenen en is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Meer informatie: dossier bij overheid.nldossier bij de Eerste Kamer. Zie deze rubriek voor berichten. Op deze site heb ik ook een pagina over de parlementaire geschiedenis gemaakt, pagina Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

Bestuur & toezicht

1e wet bestuur & toezicht
De “Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen” is al in het Staatsblad verschenen en is op 1 januari 2013 in werking getreden. Zie voor de parlementaire geschiedenis bij overheid.nl en het dossier bij de Eerste Kamer. Berichten over deze wet zijn op dit weblog te vinden in de rubriek bestuur en toezicht.

2e wet bestuur & toezicht (reparatiewet)
De reparatiewet (“Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b”) is op 25 september 2012 door de Eerste Kamer aangenomen en is op 1 januari 2013 in werking getreden. Zie het dossier op overheid.nl voor de parlementaire geschiedenis en ook het dossier bij de Eerste Kamer. Berichten over dit wetsvoorstel zijn op dit weblog te vinden in de rubriek bestuur en toezicht.