Categorie archief: Naamloze vennootschap

Pas op met aandelen aan toonder van naamloze vennootschappen!

Door: Lisanne Wigboldus Door een wetswijziging uit 2019 kunnen de houders van aandelen aan toonder in een naamloze vennootschap hun rechten verliezen als er geen actie wordt ondernemen. Ook bij het MKB komen nog oude naamloze vennootschappen voor met aandelen … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven, zo schreef de KNB. Ook degenen die zich met de bv bezig houden, moeten blijven opletten, … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering bv-recht, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Noodwet digitaal vergaderen bij rechtspersonen in werking getreden

De noodwet die digitaal vergaderen bij privaatrechtelijke rechtspersonen mogelijk maakt is vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet is eveneens vandaag in werking getreden, ten aanzien van het rechtspersonenrecht (paragraaf 4), heeft de wet terugwerkende kracht tot 16 maart 2020. … Lees verder

Geplaatst in Coöperatie, Jaarstukken en financiële verantwoording, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

Noodwet digitaal vergaderen bij rechtspersonen aangenomen door de Eerste Kamer

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de noodwet aangenomen die digitaal vergaderen bij bv, nv en de vereniging mogelijk maakt en ook nog enige andere noodvoorzieningen bevat. De datum van inwerkingtreding wordt deze week verwacht, aldus het persbericht van … Lees verder

Geplaatst in Jaarstukken en financiële verantwoording, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie “Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding”

Gisteren is de internetconsultatie “Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding” van start gegaan. De introductie luidt Grote bedrijven, al dan niet aan de beurs genoteerd, hebben vaak de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV). Het wetsvoorstel heeft tot doel het … Lees verder

Geplaatst in Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

KNB-voorstellen rechtspersonenrecht

Notarissenorganisatie KNB is al vroeg met de volgende verkiezingen bezig. In een document (pdf) dat de organisatie bekend maakte, worden diverse voorstellen gedaan, onder meer op het gebied van het rechtspersonenrecht. Zij stellen voor: om mogelijk te maken dat statuten … Lees verder

Geplaatst in Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap | Een reactie plaatsen

Advies over bedenktijd beursvennootschappen

De KNB laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het het wetsvoorstel dat beoogt de bescherming van Nederlandse beursvennootschappen te verstreken. Het advies is hier te vinden. De Commissie adviseerde al eerder over het onderwerp.

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Afschaffing aandelen aan toonder definitief

Notarissenorganisatie KNB maakt melding van het in werking treden van de wet waarmee toonderaandelen worden afgeschaft: Wet aandelen aan toonder op 1 juli in werking 29-05-2019 De Wet omzetting aandelen aan toonder gaat 1 juli in. Dit heeft het ministerie … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli 2019 in werking

De Wet omzetting aandelen aan toonder is recent door de Eerste Kamer aangenomen. Op 5 april 2019 is het KB bekend gemaakt, waarin is vermeld dat de wet op 1 juli 2019 in werking treedt. Meer informatie: Wet Het KB … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Op 20 december jl. stuurde de minister van veiligheid de ‘ Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht‘ (pdf) aan de Tweede Kamer. Onderwerpen van de brief: 1. Reactie op het evaluatieonderzoek onder supervisie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar de doelbereiking … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bonussen terugvorderen (claw-back bestuurdersbeloning), Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Facilitering langetermijnaandeelhouderschap, Grensoverschrijding, Naamloze vennootschap, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen