Categorie archief: Fusie, overname en splitsing

Modernisation of European Company Law | book

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was involved with the book “Modernisation of European Company Law” that includes presentations made during the CCBE conference “Modernisation of European Company Law” on 27 November 2019. Topics: letterbox companies … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Omzetting rechtspersonen, Oprichting | Een reactie plaatsen

Europese fusierichtlijn in EU-staatsblad

Op 12 december 2019 is de Europese fusierichtlijn [*] in het Europese staatsblad verschenen. Lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 31 januari 2023 in nationaal recht om te zetten. [*] Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad … Lees verder

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding | Tags: , | Een reactie plaatsen

CCBE on the European Commission’s proposals on company law

CCBE commented on the European Commission’s proposals on company law. See the latest newsletter: The CCBE welcomes the two proposals, as they intend to facilitate cross-border operations and modernise company law rules. Nonetheless, the CCBE Company Law Committee analysed the … Lees verder

Geplaatst in English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing | Tags: , | Een reactie plaatsen

Letterbox abatement | cross-border conversions, mergers and divisions | JURI draft report of 22 August

In an article of 9 August I wrote about the draft report of 7 August by the rapporteur of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament (JURI). On 22 August a new version of the draft was published.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, English | posts in English on company law, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen

GCV adviseert over voorstel EU-richtlijn grensoverschrijdende herstructurering

Op de KNB site is bekend gemaakt dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht over de Europese voorstellen op het gebied van omzetting, fusie en splitsing van vennootschappen, waarover een Nederlandse consultatie wordt gehouden. GCV adviseert over EU-richtlijn … Lees verder

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gaat MKB profiteren van Europese richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen?

Op 18 mei jl. is in Nederland een internetconsultatie van start gegaan over het Europese richtlijnvoorstel. Dat voorstel over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing vult richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en splitsing en wijzigt de procedurele … Lees verder

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding, Omzetting rechtspersonen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Eumedion nieuwsbrief

In de laatste Eumedion nieuwsbrief komen ook enige ondernemingsrechtelijke onderwerpen aan de orde, onder meer: Accountant, verslaggeving Eumedion positief over herziene NBA-handreiking over rol accountant bij corporate governance informatie ESMA: jaarrekening moet vanaf 2020 in uniform elektronisch format worden opgesteld … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Beloning bestuurders en toezichthouders, Commissariatenbeperking (wet bestuur & toezicht), Fusie, overname en splitsing, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Europese kapitaalvennootschappenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen

Op 30 juni jl. is de Europese kapitaalvennootschappenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen. In de richtlijn zijn voorschriften over de oprichting en werking, en de fusie en splitsing van de kapitaalvennootschappen bijeengebracht, die voorheen in afzonderlijke richtlijnen stonden. Openbaarmaking … Lees verder

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding, Naamloze vennootschap, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate?

Jessica Schmidt of the Bayreuth university wrote a study for the JURI committee, “Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: Is there a need to legislate?” Key findings: * Although the CBMD has created a legal framework for cross-border mergers … Lees verder

Geplaatst in English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft in de ondernemingsrechtpraktijk | KNB: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn, die relevant zijn voor de ondernemingsrechtelijke praktijk: KNB – 2015-12-23 … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Flexibilisering bv-recht, Fusie, overname en splitsing | Tags: , | Een reactie plaatsen