Categorie archief: Bestuurdersaansprakelijkheid

Modernisation of European Company Law | book

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was involved with the book “Modernisation of European Company Law” that includes presentations made during the CCBE conference “Modernisation of European Company Law” on 27 November 2019. Topics: letterbox companies … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding, Juridische positie statutair bestuurder (overeenkomst opdracht / arbeidsovereenkomst e.d.), Omzetting rechtspersonen, Oprichting | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”

Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuursverbod | Tags: | Een reactie plaatsen

Terugwerkend aftreden van een bestuurder | bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk Een onjuiste gang van zaken rondom het wisselen van de statutair bestuurder kan vervelende consequenties hebben. Als het aftreden van een bestuurder te laat wordt ingeschreven in het Handelsregister, dan staat de (ex-)bestuurder … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fiscaal overig | Een reactie plaatsen

Regels bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen veranderen | de belangrijkste wijzigingen op een rij

Voor degenen die betrokken zijn bij stichtingen en verenigingen is nuttig te weten wat de belangrijkste veranderingen zijn. In het onderstaande heb ik dat proberen samen te vatten. Regels bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen veranderen In juni is bij … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Jaarstukken en financiële verantwoording, One-tier/two-tier systeem, Ontslag bestuurders, Stichting, Tegenstrijdig belang bestuurder en toezichthouder, Vereniging | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel versterking bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ingediend bij de tweede kamer

Vandaag liet de minister van veiligheid weten dat een wetsvoorstel inzake versterking bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen is ingediend bij de tweede kamer. Overigens omvat het voorstel ook de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Hierna volgt het persbericht: Van … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, One-tier/two-tier systeem, Stichting, Vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB over bestuursverbod en administratieplicht (bestrijding faillissementsfraude)

Naar aanleiding van het door de Eerste Kamer aannemen van de wetsvoorstellen inzake bestuursverbod en administratieplicht (bestrijding faillissementsfraude) laat notarissenorganisatie KNB het volgende weten: Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude 06-04-2016 Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft … Lees verder

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuursverbod | Tags: | Een reactie plaatsen

Nieuwe strafrechtelijke regels inzake boekhoudplicht aangenomen door de Eerste Kamer

Enige tijd geleden is een wetsvoorstel ingediend, onder de titel “herziening strafbaarstelling faillissementsfraude”, waarin een aanvulling werd voorgesteld op de regels die in het civiele recht gelden op het gebied van boekhouding en administratie. Onlangs is deze wet door de Eerste Kamer … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Jaarstukken en financiële verantwoording, Leidinggevenden aansprakelijkheid | Tags: | Een reactie plaatsen

Pellicaan Advocaten: seminar bestuurdersaansprakelijkheid 14 april 2016

Op 14 april a.s. organiseert Pellicaan Advocaten een seminar over bestuurdersaansprakelijkheid. Doelgroep Op dit seminar zijn alle bestuurders van rechtspersonen welkom. Het seminar richt zich niet op juridische of financiële beroepsbeoefenaren. Bestuurdersaansprakelijkheid In beginsel is het privévermogen van een bestuurder van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Evenementen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Is artikel 2:10 lid 2 BW een dode letter geworden? Over de papieren jaarrekening

Op de site van accountantsorganisatie NBA verscheen een bericht over het vraagstuk of een onderneming nog een papieren jaarrekening moet bewaren. Artikel 10 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk: Onverminderd het bepaalde in de volgende titels is het … Lees verder

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Jaarstukken en financiële verantwoording, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

De bedrogen directeur van Palm Invest

Op 25 februari jl. deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een strafzaak tegen de statutair directeur van Palm Invest. De uitspraak is belangrijk, omdat daar in de vraag aan de orde komt of een directeur strafrechtelijk verantwoordelijk kan zijn, als … Lees verder

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid | Een reactie plaatsen