Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership

Het einde van de privacy van de uiteindelijk belanghebbende is in zicht, tenminste als het aan Open Ownership (OO) ligt.

Zoals bekend zijn er een groot aantal partijen die gegevens over mensen betrokken  bij rechtspersonen verzamelen. Dat gebeurt niet alleen door de overheid en door de datahandelaren, zoals in de marketing Facebook en Google en in de antiwitwasinformatie- en de kredietinformatiebusiness bijvoorbeeld World-Check, Equifax en consorten. In toenemende mate zijn andere private partijen bezig met het verzamelen van persoonsgegevens en het openbaar maken van die persoonsgegevens. Een bekend voorbeeld daarvan is de Offshore Leaks database die is samengesteld door onderzoeksjournalisten, gebruikmakend van de diefstal van gegevens door onbekenden.

OO is een nieuw initiatief van onder meer Transparency International en voert als reden voor het creëren van deze database aan dat het zou bijdragen aan criminaliteitsbestrijding.

De ‘beneficial owner’ van Open Ownership
De bedenkers van OO hebben gekozen voor een eigen definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (beneficial owner, ‘ubo’) die afwijkt van de definitie in de 4e Europese antiwitwasrichtlijn en andere door de overheid gehanteerde definities. (En let op: met wat in het fiscale recht onder uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan heeft het al helemaal niets te maken!)

Hun definities zijn:

Ownership is understood as “the right to receive profits, income, interest, etc. from a property or investment” (NOTE: Definition of “beneficial ownership” from the Cambridge Business English Dictionary) and may operate through a range of mechanisms, including share ownership and contractual rights.

en

Control is understood as the ability to direct or influence the actions of a legal entity, and may operate through a range of mechanisms, including, but not limited to, ownership of shares with voting rights, or contractual agreements.

‘Uiteindelijk belang’ omvat bij OO zowel ownership als control, in hiervoor weergegeven betekenis.

Door de ruime definitie kan een grote groep personen in de OO-database terecht komen. Niet alleen aandeelhouders maar bijvoorbeeld ook werknemers (aangezien zij inkomen ontvangen) en degenen die een lening hebben verstrekt. Er is geen ondergrens voor de omvang van het belang (bijvoorbeeld het aantal aandelen, de hoogte van de lening), zodat ook mensen met een klein belang bij een rechtspersoon geregistreerd kunnen worden. Waarom deze inbreuk op de privacy nodig is wordt niet verteld. Want het grootste deel van de mensen die in dit register terecht komen zijn geen criminelen.

OO registreert van de natuurlijke personen onder meer naam, nationaliteit, woonland, geboortedatum, het ‘public identification number‘ (waarschijnlijk voor Nederland het BSN, dat is op grond van Nederlands recht overigens niet toegestaan) en alle andere informatie waar zij de hand op kunnen leggen.

Het register wordt gevuld met informatie uit overheidsbronnen (voor zover als open data ter beschikking gesteld), met informatie geleverd door bij een rechtspersoon betrokken mensen en met informatie afkomstig van journalisten, wetenschappers en datahandelaren (corporate information services).

Functionaliteit
De OO-database zal meer functionaliteit hebben dan de overheidsregisters, onder meer:

  • De complete database kan door iedereen worden gedownload, dus ook door overheden en datahandelaren. Facebook en consorten zullen het prima vinden.
  • Er kan op de naam van de ubo worden gezocht. Dat is iets wat in bijvoorbeeld het Nederlandse handelsregister niet mogelijk is en ook niet is toegestaan.
  • Er zit meer informatie in het register: bijvoorbeeld ook of de natuurlijke persoon op een sanctielijst opgenomen en of hij een ‘PEP’, een “politically expoosed person” is.
  • Men registreert het nummer van het paspoort.

Het is expliciet de bedoeling dat de database wordt gebruikt voor naleefkundige doeleinden (‘know-your-customer’). Daarmee kan OO een concurrent worden van de bestaande datahandelaren. Dat blijkt uit dit voorbeeld:

Example user story: A procurement officer at a multilateral development bank has to approve the application of a new supplier. They need to ensure that the company is not on sanctions lists, that the ‘beneficial owners’ are not PEPs, and that they are not on debarment lists.

Databeschermingsregelgeving
Over de wijze waarop OO de toepasselijke privacywetgeving naleeft zag ik op de site niets. OO heeft eigen databeschermingsverplichtingen, waarbij kan worden gedacht aan het informeren van de geregistreerde natuurlijke personen over hun registratie bij OO en hun correctierecht. Ook dient te worden onderbouwd dat deze persoonsgegevensregistratie door de toepasselijke databeschermingswetgeving is toegestaan. Het vergt een nadere analyse aan de hand van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei van dit jaar in werking treedt, maar het lijkt me goed denkbaar dat dit register in strijd is met met die AVG.

De transparantie van Open Ownership zelf…
Open Ownership is over zichzelf uiterst ontransparant. De naam van de rechtspersoon achter Open Ownership (OO) kon ik op de site niet vinden, laat staan wie de bestuurders en de uiteindelijk belanghebbenden van deze organisatie zijn. Vreemd.

De lezer moet het doen met wat er onder ‘terms and conditions‘ staat, te weten “2.6.“we”, “us” or “our” refers to, company registration number 07444723 and whose registered address is at Aston House, Cornwall Avenue, London N3 1LF“. Elders wordt in vage bewoordingen gezegd wie er achter deze organisatie zit:

Who’s behind it?
OpenOwnership is driven by a steering group composed of leading transparency NGOs, including Global Witness, Open Contracting Partnership, Web Foundation, Transparency International, and the B Team, as well as OpenCorporates, the largest open database of companies in the world. The UK’s Department for International Development is supporting the project in Phase 1. Zosia Sztykowski coordinates the work of the steering group and manages the project.

Tot slot
De toegenomen technische mogelijkheden leiden er toe dat steeds meer persoonsgegevens op straat komen te liggen. Het OO initiatief is daar een voorbeeld van.

Meer informatie:


Dit artikel verscheen ook op het uboregister-weblog.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s