Publicatieplicht stichtingen uit de mottenballen

Uit een brief over bestrijding van ongewenste (buitenlandse) financiering van instellingen en activiteiten blijkt dat de het kabinet overweegt de plannen om aan stichtingen een publicatieplicht op te leggen uit de mottenballen te halen. Wel zal een drempel worden opgenomen, zodat kleine stichtingen niet met administratieve lasten worden geconfronteerd.

Citaat:

Het kabinet wil de transparantie van Nederlandse maatschappelijke en religieuze instellingen over de door hen (te) ontvangen (buitenlandse) financiering bevorderen. Daartoe onderzoekt het kabinet de mogelijkheid het wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen opnieuw in procedure te nemen en een zinvolle afbakening daarin te maken. Een dergelijke afbakening zou kunnen plaatsvinden door bijvoorbeeld de omvang van (cumulatieve) donaties te laten meewegen bij het verplicht stellen van publicatie. Het wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen, waarover in 2010 internetconsultatie heeft plaatsgevonden, behelst een plicht voor (alle) stichtingen om de balans en staat van baten en lasten bij het handelsregister te deponeren. Op de balans moet het totale bedrag aan donaties afzonderlijk worden vermeld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Sjoerdsma [1].

Noot:
[1] Motie Sjoerdsma, 25 mei 2016: Kamerstuk 29 614, nr. 42, over het verplichten van religieuze stichtingen om transparant en openbaar te zijn over de herkomst van hun financiering en daar jaarlijks over te informeren.

Al betreft de aanleiding een specifieke situatie, een dergelijke publicatieplicht zal een breder effect gaan krijgen.

Zie over dit voornemen ook dit nieuwsbericht.

Eerdere berichten over de publicatieplicht van stichtingen zijn te vinden via deze tag.


Aanvulling 26 mei 2017

Zie in dit verband ook dit verslag van een schriftelijk overleg van de commissie financiën, waarin wordt gesproken over het wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen en over onderzoek naar buitenlandse financiering van not-for-profitinstellingen:

Zo wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht om het wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen opnieuw in procedure te nemen en zo de transparantie te bevorderen van Nederlandse maatschappelijke en religieuze instellingen over de door hen (te) ontvangen (buitenlandse) financiering. Zoals tevens aangekondigd in voornoemde brief, bereidt het FEC daarnaast de start van een (deel)project voor dat zal zijn gericht op het in kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van non-profit instellingen (NPO’s) waarvan één of meerdere betrokken partijen direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met terrorisme of de financiering daarvan. Een dergelijke financiering van NPO’s wordt vanwege de (al dan niet indirecte) relatie met subjecten, die betrokken zijn bij terrorisme of de financiering daarvan, als onwenselijk beschouwd. Met dit (deel)project wordt beoogd meer zicht te krijgen op buitenlandse financieringsstromen van NPO’s door analyse van deze informatie door een multidisciplinair team van FEC-partners en andere relevante organisaties. Naar verwachting kan dit project op korte termijn van start gaan.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s