Personenvennootschap: bericht KNB over de rol van de notaris in het voorstel van de werkgroep

Onderstaand het bericht van de KNB inzake de rol van de notaris bij de nieuwe personenvennootschap, volgens het voorstel van de werkgroep.

Minister ontvangt nieuwe regeling personenvennootschappen
27-09-2016

De werkgroep personenvennootschappen heeft maandag zijn definitieve rapport Modernisering personenvennootschappen aangeboden aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. In dit rapport is het definitieve voorstel van de werkgroep voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap opgenomen. Naar aanleiding van de diverse reacties op het conceptvoorstel heeft de werkgroep onder meer de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid aangepast. De notaris krijgt hierbij een rol.

In het definitieve voorstel is bepaald dat op het moment dat een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, al wat behoort tot de vennootschappelijke gemeenschap onder algemene titel overgaat op de rechtspersoon. Goederen die worden geleverd bij notariële akte (registergoederen en aandelen op naam) gaan echter eerst over nadat aan de voor de levering daarvan vereiste voorschriften is voldaan. Het uitgangspunt dat een openbare vennootschap rechtspersoon is met ingang van de dag volgend op de dag dat zij als openbare vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister is ongewijzigd. Een op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorstel bestaande vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister bezit vanaf dat tijdstip rechtspersoonlijkheid. Goederen die op dat tijdstip aan de vennootschap zouden toebehoren indien zij, toen het goed te haren behoeve werd verkregen, reeds rechtspersoon was geweest, gaan bij het in werking treden van het voorstel van rechtswege op haar over. Maar in verband met de vereiste titelrecherche bij een latere overdracht zouden registergoederen en aandelen op naam – voor de levering waarvan een notariële akte is voorgeschreven – volgens de werkgroep moeten worden uitgezonderd.

Notariële akte
Voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid is geen notariële akte vereist. Verder geldt de notariële akte niet als voorwaarde voor het tot stand komen van een fusie of splitsing van een openbare vennootschap, maar wel bij omzetting van een openbare vennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij en andersom.

Handelspositie
Van der Steur heeft grote waardering voor het rapport van de werkgroep onder voorzitterschap van hoogleraar en notaris Martin van Olffen. ‘Het rapport sluit goed aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te versterken’, aldus de minister. Daarom zal hij het rapport betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht, die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat. In deze nota zal aandacht worden besteed aan verschillende ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht, waaronder de positie van minderheidsaandeelhouders. Ook komt Van der Steur met voorstellen voor vernieuwing.

Reacties KNB en GCV op conceptvoorstel
In juni presenteerde de werkgroep zijn conceptvoorstel tijdens het congres Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen. Onder meer de KNB en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de KNB (GCV) hebben gereageerd op het conceptvoorstel. De KNB gaf de werkgroep in haar reactie (pdf) in overweging zijn keuze voor inschrijving in het Handelsregister en niet voor de notariële akte voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid te heroverwegen. De GCV uitte in haar reactie (pdf) haar zorg over de uitwerking van de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap als daarbij registergoederen en/of aandelen op naam zijn betrokken.

Zie over dit onderwerp verder bij de KNB:

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s