Wijziging regelgeving accountants in consultatievoorstel Wfm 2018

Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2018 in consultatie gebracht. Het consultatievoorstel bevat naast wijzigingen in de Wft specifiek gericht op financiële ondernemingen ook voor accountants relevante wijzigingen.

Accountants

Voorgesteld wordt om artikelen 452 en 454 van boek 2 BW aan te passen.

Voorts is het voorstel opgenomen om artikel 2 van de Wet toezicht accountantsorganisaties te wijzigen. In dit artikel is de bevoegdheid om de zgn. organisaties van openbaar belang aan te wijzen:

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen aangewezen wier omvang of functie in het maatschappelijk verkeer van zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijke controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring.

Het voorstel luidt:

1) Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2) Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Op de wettelijke controle van aangewezen categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen als bedoeld in het eerste lid zijn de bepalingen betreffende wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang uit de verordening van overeenkomstige toepassing voor zover daar bij of krachtens deze wet niet van wordt afgeweken.

Het begrip organisatie van openbaar belang is breder dan alleen financiële instellingen.

In artikel VI worden wijzigingen in de Wet tuchtrechtspraak accountants voorgesteld.

Aankondiging

In de aankondiging worden de voorstellen als volgt samengevat:

Dit ontwerp van een wetsvoorstel bevat onder meer de volgende wetswijzigingen:
– De verplichting om een goedkeuring te hebben DNB voor het, ten behoeve van een onder toezicht van DNB staande financiële onderneming, afgeven van een 403-verklaring of soortgelijke concerngaranties;
– De concentratie van bank- en effectenzaken bij de rechtbank Amsterdam;
– Een verbod op het leggen van derdenbeslag onder DNB op bepaalde tegoeden die financiële ondernemingen aanhouden bij DNB;
– Een aantal aanpassingen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, waaronder toepassing van het Europese bonusplafond (100 – 200%) voor beheerder van beleggingsinstellingen binnen een groep;
– De verlenging van de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning van dertien naar zesentwintig weken;
– De mogelijkheid voor de AFM om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO; en
– De introductie van de bevoegdheid van DNB om onder bepaalde omstandigheden het depositogarantiestelsel in te zetten voor de financiering van een overdracht van deposito-overeenkomsten die worden aangehouden bij een bank in de noodregeling of faillissement.

Meer informatie:

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s