Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start | Wwft

Financiële en juridische dienstverleners op het gebied van het ondernemingsrecht dienen rekening te houden met de Nederlandse antiwitwaswet (die op juridische dienstverleners allen bij specifieke diensten van toepassing is).

Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) aan te passen aan de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Blijkens de aankondiging zal over het ubo-register een aparte consultatie worden gehouden.

Ook gisteren heeft de Europese Commissie wijzigingen in de AMLD4 voorgesteld, zodat deze consultatie al lijkt te zijn achterhaald.

Op rijksoverheid.nl wordt de consultatie als volgt aangekondigd:

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht | 05-07-2016 | 09:50

Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.
Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en geeft uitvoering aan de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie. De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau aan te pakken en vult de bestaande regels verder aan. De verordening beoogt geldovermakingen volledig traceerbaar te maken. Dit wordt als een belangrijk hulpmiddel beschouwd bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.
De verordening heeft rechtstreekse werking. De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving leidt hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De twee kernverplichtingen van de huidige regels blijven bestaan. Het betreft de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek en de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële Inlichtingen Eenheid. Daarbij zal meer dan voorheen worden uitgegaan van een risicogebaseerde benadering.

Het toepassingsbereik van de Wwft wordt uitgebreid naar aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen indien daarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van €10.000,- of meer.

De vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening introduceren ook een Europees kader voor het sanctioneren van overtredingen. Dit leidt tot wijzigingen van de bevoegdheden van de toezichthouders om handhavend op te treden bij overtredingen van de Wwft. Zo wordt de maximale boete die toezichthouders kunnen opleggen verhoogd van vier miljoen euro naar vijf miljoen euro en wordt voor ernstige overtredingen een omzetgerelateerde boete mogelijk. Daarnaast dienen toezichthouders besluiten tot het opleggen van sanctiemaatregelen voortaan openbaar te maken.

De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) in te richten. De artikelen met betrekking tot het UBO-register zullen in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht, dat op een later moment zal worden geconsulteerd.

Meer informatie

  • Aankondiging consultatie op de consultatiesite
  • Persbericht op rijksoverheid.nl over de consulatie
  • Consultatiewetsvoorstel
  • Consultatie memorie van toelichting
  • Officiële naam van het voorstel: “Concept wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PbEU 2015, L 141).

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s