Handelsregister als open data

Degenen die graag willen dat het complete handelsregister open toegankelijk wordt voor alle big data partijen, nemen voor lief dat daarmee privé gegevens van natuurlijke personen (nl. eenmanszaken en vennoten van personenvennootschappen) openbaar worden.
Dat staat op gespannen voet met de bescherming die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan alle burgers, dus ook ondernemende burgers, gaat bieden. Verder bieden ruime verspreiding van persoonsgegevens extra mogelijkheden voor fraudeurs (niet voor niets zijn de privéadressen van bestuurders van rechtspersonen afgeschermd).

Op 4 juli jl. is door het ministerie van Economische Zaken een brief aan het parlement aangeboden, waarin wordt gemeld wat de bevindingen zijn van het onderzoek naar het openstellen van het handelsregister. Bij de brief horen twee rapporten.

De minister schrijft over het handelsregister (als ‘HR’ aangeduid) dat er rekening moet worden gehouden met privacywetgeving en fraudegevoeligheid. Hij stelt voor om alle geanonimiseerde digitale handelsregistergegevens (gegevens waardoor een individuele onderneming niet is te identificeren zoals KvK-nummer, bedrijfsnaam, straatnaam en huisnummer en postcode) als dataset openbaar te maken, aldus:

De verwachting is dat het aanbieden van meer data als open data een belangrijke stimulans kan zijn voor het innoverend vermogen en daarmee voor het ondernemersklimaat in Nederland. Met name het kleinere mkb en start-ups kan het een impuls tot innovatie bieden.
Het heeft echter ook forse financiële effecten als men het HR volledig en gratis als open data wil aanbieden. Tijdens het debat waarin deze motie aan de orde kwam, heb ik aangegeven niet te willen tornen aan de huidige financieringsstructuur. Ook de privacywetgeving en fraudegevoeligheid zijn belangrijke aspecten, waarbij in de ons omringende landen verschillende afwegingen worden gemaakt, welke wat mij betreft nadere afweging en onderzoek vragen.
Tegen deze achtergrond heb ik gekeken hoe ik recht kan doen aan het kabinetsstandpunt en de wens van de Kamer om meer data als open data, of beter gezegd meer drempelvrij, te ontsluiten.
Mede op basis van de beide rapporten kom ik tot het voornemen om binnen een jaar invulling te geven aan het meer drempelvrij aanbieden van informatie uit het HR. Mijn voorstel betreft de ontsluiting van alle geanonimiseerde digitale HR- gegevens, (gegevens waardoor een individuele onderneming niet is te identificeren zoals KvK-nummer, bedrijfsnaam, straatnaam en huisnummer en postcode) die wekelijks geactualiseerd worden. Deze dataset biedt de mogelijkheid voor partijen om visualisaties en doorsnedes te maken, analyses uit te voeren voor onder andere benchmarking, strategie en beleid en om verbanden te leggen met andere bronnen. Dit wordt aangevuld met gratis inzage voor alle ondernemers in hun eigen gegevens. Tevens worden ondernemers in staat gesteld om jaarlijks maximaal 25 uittreksels gratis in te zien. Dit leidt tot lastenverlichting, waarvan naar mijn mening alle ondernemers kunnen profiteren.
De financiële effecten van de eerder genoemde stap richting het meer drempelvrij aanbieden van HR-gegevens bedragen maximaal 5 miljoen euro aan gederfde inkomsten per jaar. De KvK heeft mij aangegeven dat dit binnen de meerjarenbegroting ingepast kan worden zonder dat op de overige activiteiten hoeft te worden bezuinigd vanwege in de komende jaren verwachte positieve exploitatieresultaten.
Deze stap bevat weinig risico’s op het gebied van privacy en fraude, waardoor op deze punten geen nadere juridische afwegingen nodig zijn en realisatie op korte termijn kan plaatsvinden.
Ik ben van mening dat dit een betekenisvolle stap is. En ik geef hiermee, binnen de gestelde randvoorwaarden, invulling aan het kabinetsbeleid aangaande open data en de maatschappelijke wens om HR-informatie meer als open data te ontsluiten. Uiteraard zullen de potentiële gebruikers bij de verdere uitvoering betrokken worden. Deze stap geeft tevens de ruimte om de effecten van het ter beschikking stellen van het HR als open data te monitoren en een aantal zaken rondom privacy nader uit te werken. Op een later tijdstip kan dan een goed onderbouwde, meer fundamentele discussie gevoerd worden hoe we in Nederland de basisregistraties en specifiek het HR willen financieren en hoe open data en privacy zich tot elkaar zouden moeten verhouden.

Op het feit dat anonimisering technisch niet betekent dat individuen niet terug gevonden kunnen worden, wordt niet verder ingegaan.

Meer informatie

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s