Evenwichtige verdeling van zetels bestuur en rvc terug van weggeweest

Enige tijd hebben we in Nederland een diversiteitswet gehad, onder de titel “evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen“. Anders dan de titel suggereert, gaat het alleen over de man / vrouw verdeling. Met ingang van 1 januari 2013 gingen regels gelden voor naamloze en besloten vennootschappen. De hoofdregel luidde:

Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Deze regeling was tijdelijk van aard en is per 1 januari 2016 vervallen.

Terug van weggeweest

Inmiddels is er bedacht dat deze regeling – rijk aan symboolgehalte – weer moet terugkomen. In maart van dit jaar is een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld om dezelfde regeling als eerder te laten terugkomen in het bv- en nv-recht. In de memorie van toelichting wordt dit als volgt toegelicht:

Hoewel er vooruitgang is geboekt, doen deze cijfers geen recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent. Zonder een activerende benadering duurt de toename van het aantal vrouwen nog te lang en blijft veel talent onderbenut. Daarom wordt, in overeenstemming met de aanbeveling van de commissie Monitoring Talent naar de Top, voorgesteld om het wettelijk streefcijfer met vier jaar te verlengen. Begin 2017 zal worden bezien of ondernemingen op de goede koers zitten, waarna in 2019 de balans kan worden opgemaakt. De aanbeveling van de commissie Monitoring die ziet op het verbreden van het streefcijfer naar alle organisaties in de overheid en (semi-)publieke sector, wordt betrokken bij de evaluatie van de Wet bestuur en toezicht in 2016. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal bedrijven actief aanspreken op de naleving van de wettelijke bepalingen over het streefcijfer waarbij behalve werkgevers ook accountants op hun verantwoordelijkheden zullen worden aangesproken. Mocht de naleving niet verbeteren dan zal in het kader van de evaluatie van de Wet bestuur en toezicht in 2016 worden bezien of sanctionering ingeval van niet-naleving aangewezen is.

Inwerkingtreding

De bedoeling is dat de nieuwe regels zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de wet in werking zullen treden. Er wordt mogelijk afgeweken van de vaste verander momenten van inwerkingtreding van wetgeving (1 januari en 1 juli), wat volgens de indieners van het voorstel niet bezwaarlijk zou zijn:

Bedrijven zijn al enkele jaren actief aan de slag met het streefcijfer en zijn daar tot eind 2015 toe verplicht. Ik verwacht daarom dat ondernemingen in de tussentijd zullen handelen in overeenstemming met het in de brief van 16 november 2015 uitgesproken voornemen om het wettelijk streefcijfer te verlengen.

Accountant

Voor accountants is er ook werk aan de winkel, aangezien zij dienen te bewaken of in het bestuursverslag van de nv / bv waar de wet voor geldt juiste informatie is opgenomen. In het bestuursverslag dient te worden vermeld of de verdeling van de zetels in het bestuur en de raad van commissarissen voldoet aan de eisen van de wet en zo nee:

a. waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld;
b. op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot een evenwichtige verdeling van de zetels te komen; en
c. op welke wijze de vennootschap beoogt in de toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren.

Meer informatie

[I] Voorstel 2016: “Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen“:

[II] Wet bestuur & toezicht I: officieel “Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen“, Stb. 2011, 275. Dossiers 31058 en 31763.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht, Naamloze vennootschap en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s