Wet inzake elektronisch deponeren binnenkort in werking; verplichting elektronisch deponeren jaarrekening waarschijnlijk met ingang van boekjaar 2016

Op 16 december 2015 is de wet in het Staatsblad verschenen, op grond waarvan documenten langs elektronische weg in het handelsregister kunnen worden gedeponeerd. Op grond van deze wet worden ruime mogelijkheden gecreëerd om rechtspersonen te verplichten documenten elektronisch te deponeren.

Kernartikel is het nieuwe artikel 19a Handelsregisterwet 2007:

Artikel 19a
1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor daarbij aangewezen rechtspersonen bepaald dat voor daarbij aangewezen bescheiden waarvan bij of krachtens de wet is voorgeschreven dat die bij het handelsregister worden gedeponeerd, deponering daarvan uitsluitend langs elektronische weg plaatsvindt en worden regels gesteld over de wijze waarop die deponering moet plaatsvinden.
2. Voor aangewezen bescheiden als bedoeld in het eerste lid, waarvan de inhoud betrekking heeft op enig boekjaar, wordt bij de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur tevens bepaald vanaf welk boekjaar de in het eerste lid bedoelde verplichting daarop van toepassing is.
3. De Kamer draagt zorg voor het langs elektronische weg kunnen ontvangen van aangewezen bescheiden als bedoeld in het eerste lid op de in dat lid genoemde algemene maatregel van bestuur vastgestelde wijze.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de Kamer ondersteunende voorzieningen beschikbaar stelt, voor zover dit ten behoeve van het deponeren van op grond van het eerste lid aangewezen bescheiden door op grond van het eerste lid aangewezen rechtspersonen noodzakelijk is.

In verband met deze wijziging wordt ook de terminologie van boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen aangepast.

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om lid 1 van artikel 394 BW2 aan te passen. In de tekst is de verwijzing naar goedkeuring van de jaarrekening verwijderd. Zie onderstaand de nieuwe tekst:

1. De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door deponering van de volledig in de Nederlandse taal gestelde jaarrekening of, als die niet is vervaardigd, de jaarrekening in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister, indien van toepassing op de wijze als voorgeschreven bij of krachtens artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007. De dag van vaststelling moet zijn vermeld.

Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding regelt, is nog niet bekend gemaakt. Ook de algemene maatregel van bestuur is nog niet bekend.

KNB besteedde aandacht aan deze wet in het volgende nieuwsbericht:

Jaarrekening vanaf 1 juli elektronisch aanleveren
14-01-2016

In de toekomst mogen bescheiden, zoals de jaarrekening uitsluitend langs elektronische weg worden aangeleverd bij het handelsregister. Dit staat in de Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg. De algemene maatregel van bestuur (AMvB), waar de verplichting tot het elektronisch aanleveren uit voortvloeit, treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking.
Het aanleveren gaat straks via een uniforme standaard, namelijk Standard Business Reporting (SBR). Dit is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Bij SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie van labels voorzien, zodat op eenvoudige wijze rapportages elektronisch gegenereerd en aangeleverd kunnen worden.
Verschillende rechtspersonen
Het voornemen is om de verplichting voor micro en kleine rechtspersonen vanaf boekjaar 2016 te laten gelden. Middelgrote rechtspersonen worden vanaf boekjaar 2017 verplicht om elektronisch te deponeren en grote rechtspersonen vanaf de jaarrekening over het boekjaar 2019. Voor bepaalde rechtspersonen, zoals beursgenoteerde vennootschappen, zal in de AMvB geen verplichting tot deponering langs elektronische weg worden opgenomen.

Meer informatie

  • Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg“, vindplaats: wet op overheid.nl; dossier op overheid.nl.
  • Ik schreef hier al eerder over, onder meer in december 2015 en in juli 2014 naar aanleiding van de consultatie.
Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s