Consultatie accountantsregelgeving: algemene maatregel van bestuur met nadere regels inzake het stelsel van onafhankelijk intern toezicht niet ter consultatie

In het consultatievoorstel inzake de wijziging van de accountantsregelgeving is in een nieuw artikel 22a opgenomen dat een accountantsorganisatie die een vergunning heeft om wettelijke controles te verrichten bij een organisatie van openbaar belang (OOB) dient te beschikking over intern toezicht. In lid 6 van artikel 22a is opgenomen dat de nadere regels inzake het stelsel van onafhankelijk intern toezicht worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur.

Teleurstellend is dat het voorstel voor die algemene maatregel van bestuur niet ter consultatie is gelegd.

Onderstaand de tekst van artikel 22a consultatievoorstel.

Artikel 22a
1. Een accountantsorganisatie die een vergunning heeft om wettelijke controles te verrichten bij een organisatie van openbaar belang beschikt over een stelsel van onafhankelijk intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de accountantsorganisatie.
2. Het stelsel van onafhankelijk intern toezicht, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste een orgaan dat belast is met het interne toezicht.
3. Indien een accountantsorganisatie als bedoeld in het eerste lid onderdeel uitmaakt van een netwerk en het beleid overwegend in een ander onderdeel van het netwerk wordt bepaald, wordt het in eerste lid bedoelde stelsel van onafhankelijk intern toezicht zodanig ingericht dat het ook op dat andere onderdeel betrekking heeft.
4. De personen die het dagelijks beleid van de accountantsorganisatie bedoeld in het eerste lid bepalen of de personen die belast zijn met het bestuur van het onderdeel van het netwerk waarop ingevolge het derde lid het stelsel van onafhankelijk intern toezicht eveneens betrekking heeft, worden, zo nodig in afwijking van de artikelen 132, 134, 242 en, voor wat betreft schorsing, 244 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, benoemd, geschorst en ontslagen door het orgaan dat belast is met het interne toezicht.
5. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag ontheffing verlenen van het vierde lid indien de accountantsorganisatie aantoont dat zij daaraan niet kan voldoen en dat de doeleinden die het stelsel van onafhankelijk intern toezicht beogen te bereiken anderszins worden bereikt. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. De ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het in het eerste en tweede lid bedoelde stelsel van onafhankelijk intern toezicht. Deze regels hebben in elk geval betrekking op:
a. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de personen die belast zijn met het interne toezicht;
b. de bevoegdheden van het orgaan dat belast is met het interne toezicht;
c. de inrichting van het stelsel van intern toezicht;
d. de onderwerpen waarover het orgaan dat belast is met het interne toezicht dient te worden geïnformeerd.

Zie voor overige vindplaatsen het vorige bericht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s