Advies Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht KNB/NOVA inzake wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Onlangs heeft Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van KNB en NOVA (GCV) advies uitgebracht inzake het wetsvoorstel Uitvoeringswet  richtlijn  jaarrekening. De opmerkingen en vraagpunten van de GCV ten aanzien van het wetsvoorstel worden door de commissie als volgt samengevat:

  • Bij de implementatie van de richtlijn jaarrekening is de beleidsmatige keuze gemaakt om slechts enkele inhoudelijke wijzigingen door te voeren in de Nederlandse wetgeving, te weten op die punten waar de richtlijn jaarrekening inhoudelijke wijzigingen bevat ten opzichte van de Vierde en Zevende richtlijn vennootschapsrecht. De GCV betreurt deze keuze en de wijze waarop uitwerking heeft plaatsgevonden van deze keuze, met name omdat hierdoor een aantal thans bestaande strijdigheden in (titel 9 van) Boek 2 BW met de Europese jaarrekeningvoorschriften in stand wordt gehouden. Als concrete voorbeelden daarvan wijst de GCV op de van de richtlijn jaarrekening (alsmede van de Vierde en Zevende richtlijn vennootschapsrecht) afwijkende hoofdnorm voor de inrichting van de jaarrekening (het zogenoemde “inzichtsvereiste” in artikel 2:362 BW) en de omschrijving van het begrip “groep” (in artikel 2:24b BW).
  • De GCV acht het, gezien het toenemende belang dat in wet- en regelgeving wordt gehecht aan door de raad van commissarissen van een rechtspersoon zelfstandig op te stellen jaarlijkse verslagen, wenselijk dat in Boek 2 BW een algemene norm voor dergelijke verslagen wordt opgenomen. De GCV stelt voor om het Wetsvoorstel daartoe aan te grijpen.
  • Het Wetsvoorstel bevat een aanpassing van Boek 2 BW die inhoudt dat de term “jaarverslag” wordt vervangen door “bestuursverslag”, waardoor de in Boek 2 BW gebezigde terminologie gelijkluidend wordt aan de terminologie van de richtlijn jaarrekening. De GCV juicht dit toe, maar stelt vast dat deze wijziging ten onrechte beperkt blijft tot Boek 2 BW. De GCV adviseert om ook in andere wetgeving in formele zin (en in lagere regelgeving) deze wijziging door te voeren. Verder adviseert de GCV om ook de andere in Boek 2 BW gebezigde termen in overeenstemming te brengen met de in de richtlijn jaarrekening gebezigde terminologie.
  • Het Wetsvoorstel bevat op een aantal onderdelen onduidelijkheden voor wat betreft het toepassingsbereik van voorgestelde aanpassingen, waaronder de voorgestelde flexibele datum van inwerkingtreding. De GCV adviseert op deze punten in de toelichtende stukken enige nadere duiding te verschaffen.
Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Advies Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht KNB/NOVA inzake wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

  1. Interessante reactie van de GCV, die stof tot discussie oplevert, want staat haaks op wat de regering zegt in de memorie van toelichting: het voorontwerp is ook besproken met de Commissie Vennootschapsrecht die zich kan verenigen met de uitgangspunten van het wetsvoorstel (p26 van de MvT). Als de GCV de keuze betreurt (om als uitgangspunt te hanteren slechts inhoudelijke wijzigingen door te voeren), dan lijkt me dat toch echt iets anders dan ‘kan zich verenigen met’. Of was de versie die is besproken met de GCV dermate verschillend van het wetsontwerp dat zowel de uitspraak in de MvT als de reactie van de GCV juist zijn? Ik mag hopen dat de Kamercommissie in haar vergadering van 23/4 dit punt nader uitdiept.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s