Normering topinkomens via subsidievoorwaarden

In een nieuwsbericht van 4 september 2014 is bekend gemaakt dat subsidievoorwaarden normen met betrekking tot beloning van functionarissen bij subsidie-ontvangende organisaties kunnen bevatten.

Groen licht voor gemeentelijke norm topinkomens
Nieuwsbericht | 04-09-2014

Gemeenten en provincies kunnen voorwaarden aan subsidietoekenning stellen om te voorkomen dat topinkomens met gemeentelijk of provinciaal geld worden gefinancierd. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag in de beantwoording op Kamervragen.

De Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk dat gemeenten en provincies normen stellen aan de inkomens van functionarissen bij subsidieontvangende instellingen. Gemeenten en provincies mogen volgens een recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet na het verlenen van de subsidie alsnog een maximale beloning als verplichting opleggen. De inkomensnorm moet als voorwaarde worden opgenomen in het subsidietraject. Wanneer een instelling daar niet aan voldoet, komt deze dus niet in aanmerking voor subsidieverlening.

Minister Plasterk vindt het goed dat er ook op decentraal niveau aandacht is voor evenwichtige, verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare inkomens. Plasterk wil deze initiatieven ondersteunen en is bereid om samen met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) modellen te maken die gemeenten en provincies kunnen gebruiken voor de aanpak van topinkomens bij subsidietoekenning.

Documenten en publicaties
Beantwoording Kamervragen over bericht ‘gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens’
Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de Kamerleden Kerstens en Fokke (beiden PvdA) over het bericht ‘gemeente …
Kamerstuk | 04-09-2014

In de genoemde brief schrijft de minister onder meer:

De mogelijkheden voor de normering van topinkomens door decentrale overheden zijn inmiddels verkend samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), en met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin is ook de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 juni in het hoger beroep van de gemeente Eindhoven in de zaak tegen Stichting Novadic-Kentron meegenomen, waarnaar het artikel “gemeente mag subsidie niet korten om topinkomens” verwijst. Ik stuur de VNG en het IPO binnenkort een brief met de conclusies van de verkenning en zal – zoals ik in mijn brief van 10 juli 2014 aan de Tweede Kamer heb aangekondigd – de Tweede Kamer hier vervolgens nader over informeren. (…)
De Awb biedt voldoende mogelijkheden voor het normeren van topinkomens van functionarissen bij instellingen die subsidie ontvangen van decentrale overheden. Zij kunnen in hun subsidieverordening voorwaarden ten aanzien van de inkomens van bestuurders opnemen. Instellingen die daar niet aan voldoen, komen dan niet in aanmerking voor subsidieverlening. De groep instellingen die subsidie kan ontvangen, wordt daarmee op voorhand ingeperkt.
In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 juni jl. waarnaar in het artikel wordt verwezen, had de gemeente – kort gezegd – een met de Awb strijdige verplichting in de Algemene subsidieverordening opgenomen, waardoor deze verplichting onverbindend was. De rechtbank was reeds tot die conclusie gekomen en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigde de uitspraak van de rechtbank.
Zoals ook blijkt uit het voorgaande, dient de uitspraak niet zo te worden begrepen dat er voor decentrale overheden helemaal geen mogelijkheden (meer) zouden zijn voor normering van topinkomens van functionarissen van door hen gesubsidieerde instellingen. Gemeenten en provincies kunnen nog steeds voorwaarden opnemen die ‘aan de voorkant’ van het subsidieproces voorkomen dat topinkomens met gemeentelijk of provinciaal geld kunnen worden gefinancierd. Eerst een subsidie verlenen aan een instelling en vervolgens ‘aan de achterkant’ een maximale beloning als verplichting opleggen en afdwingen mag dus niet.
Ik ben daarom niet voornemens de wetgeving aan te passen. Wel ben ik bereid om de VNG en/of het IPO desgewenst te faciliteren bij het uitwerken van bijvoorbeeld model-verordeningen of –regelingen.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Beloning bestuurders en toezichthouders en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s