Wet Normering Topinkomens verplicht tot accountantscontrole

Onlangs is een aanpassingswet door de tweede kamer aangenomen, die met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 wijzigingen aanbrengt in de “Wet normering topinkomens” (WNT) [*]. Een opmerkelijk onderdeel van de WNT is dat artikel 1.7 accountantscontrole voorschrijft voor alle entiteiten waarop de wet van toepassing is:

Artikel 1.7
1. Voor zover zulks niet reeds bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald, wordt het financieel verslaggevingsdocument onderworpen aan het oordeel van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. In het financieel verslaggevingsdocument worden onverschuldigde betalingen als bedoeld in artikel 1.6 opgenomen als vorderingen op de betrokken topfunctionaris en altijd afzonderlijk vermeld in de toelichting.

Uit een bericht op AccountancyNieuws van 28 maart jl. blijkt dat dit volgens het ministerie niet de bedoeling zou zijn en dat artikel 1.7 anders mag worden gelezen. Vreemd. Het lijkt me dat hier gewoon wetswijziging nodig is, omdat op grond van de huidige tekst accountantscontrole verplicht is.

Dus wetgever: waar blijft aanpassingswet nr. 2?

 

[*] De huidige tekst, waarin de aanpassingswet nog niet is verwerkt, is hier te vinden.

Aanvulling 8 mei 2014deze tekst is ook opgenomen in het artikel op dit weblog van 8 mei 2014

Inmiddels is een bericht op de site van NBA geplaatst, waarin de NBA ingaat op de betekenis van artikel 1.7. NBA schrijft dat een WNT-controleverklaring voor kleine organisaties beschikbaar wordt gesteld en zegt:

Deze verklaring kan gebruikt worden bij de verduidelijking van art. 1.7 lid 1 WNT, in de vraag/antwoord op de website van BZK. In dat antwoord staat  dat organisaties die niet op basis van andere wet- of regelgeving dan de WNT (art. 1.7 lid 1 WNT) verplicht zijn om een accountantscontrole van de jaarrekening uit te voeren, niet verplicht zijn op grond van de WNT alsnog een controle over de gehele jaarrekening uit te laten voeren. Deze organisaties kunnen volstaan met een controleverklaring uitsluitend met betrekking tot naleving van de WNT.

Er wordt verwezen naar een passage op de site https://www.topinkomens.nl/ van het ministerie van BZK. Daar schrijft het ministerie onder meer:

Kan er voor instellingen die niet op andere grond een accountantscontrole kennen, voor de WNT worden volstaan met alleen een oordeel over de WNT-aspecten? (Toegevoegd: 02-04-14)
Rechtspersonen en instellingen waarvoor niet op basis van andere wet- of regelgeving dan de WNT een verplichting tot accountantscontrole van de jaarrekening geldt, hoeven niet uitsluitend op grond van de WNT alsnog een controle over de gehele jaarrekening uit te laten voeren. Deze instellingen kunnen volstaan met een controleverklaring uitsluitend met betrekking tot naleving van de WNT.

Het is opmerkelijk dat een ministerie hier een uitleg aan een wetsartikel geeft, die in strijd is met wat er in de wet staat. De interessante vraag is of de hele rijksoverheid aan deze interpretatie is gebonden en of belanghebbenden bij de betrokken instellingen nu geen recht meer hebben om van de instelling te verlangen dat accountantscontrole plaats vindt.

Ik vind het onbegrijpelijk dat de rijksoverheid aan de ene kant van mening is dat de burger de wet moet kennen, zelfs obscure regelgeving die door de overheid nauwelijks bekend wordt gemaakt, en dat aan de andere kant een minister een interpretatie mag hebben van een wettelijke regel die 100% helder is.

Aanvulling 8 januari 2015

Inmiddels is deze fout door middel van de Reparatiewet hersteld, zie dit bericht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s