Nieuwe Kamer van Koophandel op 1 januari 2014 van start

Degenen die op zoek zijn naar een beschrijving van de nieuwe positie van de Kamer van Koophandel, kunnen informatie vinden in een bericht van de KNB en op de site van de Kamer. Beide berichten geef ik hieronder weer. Zie voor eerdere berichten over de wijzigingen inzake de Kamer in de rubriek “Ondernemersplein”.

BERICHT KNB

Nieuwe Kamer van Koophandel van start
30 december 2013

Op 1 januari 2014 treedt de Wet op de Kamer van Koophandel in werking. Deze wet stelt één Kamer van Koophandel in met negentien kantoren en vervangt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997. De Kamer van Koophandel krijgt twee extra taken: innovatiestimulering en het beheer van de ondernemerspleinen.

De huidige twaalf Kamers van Koophandel, de vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de stichting Syntens worden samengevoegd tot één organisatie met de status van Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO). Er komen negentien regionale vestigingen waar ondernemers terechtkunnen. De Kamer van Koophandel behoudt de huidige wettelijke taken: de registertaak – het voeren van het handelsregister-, voorlichting en de regiotaak. Daarnaast worden twee nieuwe taken toegevoegd: innovatiestimulering en het beheer van ondernemerspleinen.

Digitalisering
Verder gaat de Kamer van Koophandel zich richten op verdergaande digitalisering van de dienstverlening en heroriëntatie op het takenpakket. Hierbij staan de wensen van de ondernemers centraal. Dit wordt gecombineerd met een duidelijke financiële taakstelling voor de komende jaren en een heldere taakverdeling tussen wat de Kamer van Koophandel doet en wat over wordt gelaten aan de markt. De regionale taak zal vraag gestuurd vanuit ondernemersperspectief worden vormgegeven, waarbij de Kamer van Koophandel een faciliterende rol vervult.

Vestigingen
De Kamer van Koophandel heeft straks negentien vestigingen in vijf regio’s:
Regio Noord: Leeuwarden, Groningen, Emmen
Regio Noordwest: Alkmaar, Amsterdam, Almere, Utrecht, Amersfoort
Regio Oost: Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Arnhem
Regio Zuidwest: Den Haag, Rotterdam, Middelburg
Regio Zuid: Den Bosch, Breda, Eindhoven, Roermond

Ondernemerspleinen
Ondernemers kunnen op de zogenoemde ondernemerspleinen terecht voor eerstelijns informatie, ondersteuning en advies over ondernemen en innoveren. De ondernemerspleinen worden voor hen op deze terreinen dé toegang tot de overheid. Op termijn zullen ook transacties met de overheid, zoals subsidies en vergunningen digitaal via de ondernemerspleinen worden ontsloten. Fysieke ondernemerspleinen zijn gevestigd op de locaties Groningen, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Eindhoven.

Inschrijving handelsregister
De wet wijzigt tevens de Handelsregisterwet 2007 en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hiermee wordt onder meer verduidelijkt dat de Kamer van Koophandel ook één handelsregister houdt. Inschrijving geschiedt bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister, ongeacht bij welke regionale vestiging men zich meldt. Indien het wenselijk is dat een bepaalde handeling, zoals het neerleggen van bepaalde aktes, bij een aangewezen regionale vestiging plaatsvindt, zal dat door de Kamer van Koophandel in één overzichtelijk besluit bekend worden gemaakt.

Inschrijfvergoeding
Het voornemen bestaat om een onderneming of rechtspersoon die een opgave doet tot eerste inschrijving in het handelsregister daarvoor eenmalig een inschrijfvergoeding te laten betalen.

BERICHT KAMER VAN KOOPHANDEL

Op deze locatie beschrijft de Kamer de nieuwe situatie als volgt:

Nieuwe KvK in 25 vragen

Wat is er nieuw aan de nieuwe KvK?

Ondernemers verlangen steeds meer, ook van overheidsinstellingen, een snelle en eenvoudige en bij voorkeur plaats en tijdsonafhankelijke 24/7 bereikbare (m.a.w. digitale) dienstverlening. Het ministerie Economische Zaken wil de publieke dienstverlening aan ondernemers dan ook moderniseren. De vorming van één nieuwe landelijke Kamer van Koophandel (per 1 januari 2014) waarin ook de innovatiestimulering van Syntens is ondergebracht, maakt deel uit van dit overheidsbeleid.

Nieuw is:

 • In plaats van 14 zelfstandig opererende organisaties nu 1 organisatie waar kennis van projecten en ondernemers cross sectoraal en cross regionaal gedeeld wordt en lokaal weer teruggegeven kan worden.
 • De vorming van één nieuwe landelijke Kamer van Koophandel leidt tot een efficiëntieslag van € 80 miljoen (33%).
 • Versnelde en vergrote digitalisering van dienstverlening. We willen niet alleen binnen 2 jaar alle inschrijvingen en mutaties van het Handelsregister en identificatie zonder kantoorbezoek 24/7 toegankelijk maken, maar ook onze advies- en informatiedienstverlening verregaand digitaliseren. Digitalisering doen we niet alleen via onze website, maar ook door apps of telefonische of e-consulten aan te bieden.
 • Focus op de belangrijkste behoeften en vraagstelling van ondernemers. Er worden aparte regionale en centrale adviesraden ingesteld. Zij vertegenwoordigen de ondernemers en maatschappelijke vertegenwoordigers die uiteindelijk bepalen welke dienstverlening de KvK zowel regionaal als landelijk gaat bieden.
 • Wij ontwikkelen en beheren een nieuwe en unieke portal voor ondernemers waar alle relevante (publieke) informatie te vinden is (www.ondenemersplein.nl). Hiervoor hebben wij een samenwerkingsverband met o.a. de Belastingdienst, CBS, RDW en Agentschap NL.
 • Bij onze fysieke projectondersteuning in de regio brengen wij een sterke focus aan: minder projecten, maar wel groter (scope en inzet mensen) en met meer impact.
 • Wij hebben 19 kantoren. Op tenminste 5 daarvan creëren wij samen met partners ‘fysieke ondernemerspleinen’ waar ondernemers anderen kunnen ontmoeten of kunnen samenwerken.
 • Wij werken sterk regionaal maar hebben geen regionaal ingedeelde organisatie. Zodat voor ondernemers in de regio juist ook waar nodig makkelijk boven regionaal en cross sectoraal kan worden geschakeld.

We houden onze bestaande naam: Kamer van Koophandel. Die naam is nationaal en internationaal bekend en veel ondernemers gebruiken hem in hun correspondentie om de registratie in het Handelsregister aan te geven.

Wat kunnen we van de nieuwe KvK verwachten?

Wij zijn een publieke organisatie en bieden ondernemers ondersteuning vanuit de overheid met informatie en adviesdiensten op terreinen waar de markt het (nog) niet zelf oppakt en waar kwaliteiten als ‘betrouwbaarheid en onafhankelijkheid’ gewenst zijn.

Ook de nieuwe KvK houdt als basistaken het beheren van het Handelsregister, informeren en ondersteunen. Alleen de wijze waarop we dat doen verandert:

 • Onze dienstverlening wordt waar mogelijk digitaal aangeboden en nog sterker afgestemd op de vraag van met name mkb-ondernemers.
 • We brengen meer focus aan in onze thema’s, programma’s en projecten.
 • Het inventariseren van ondernemerswensen en -behoeften verloopt via regioraden (voor feeling met de regio) en via de input van ondernemersadviseurs in de regio.

Wij willen ondernemers van dienst zijn door hen in staat te stellen veilig zaken te doen en hun start- en groeiambities waar te maken. Wij helpen hen succesvoller te kunnen starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland met de data, kennis en netwerken van de Kamer van Koophandel.

Hoe word ik als ondernemer ondersteund?

De ondersteuning gebeurt via:

 • het digitaal Ondernemersplein, http://www.ondernemersplein.nl. Deze website is georiënteerd op het verstrekken van informatie. Ondernemers kunnen hier alle relevante (publieke) informatie vinden maar ook bij welke publieke partijen zij welke dienstverlening kunnen afnemen.
 • de KvK website: deze website is ‘transactie georiënteerd’. Hier kunnen ondernemers digitaal diensten en producten afnemen die de Kamer van Koophandel biedt. Zoals webinars, telefonische en e-consulten, e-learning, bestellen van informatieproducten over bedrijven, inschrijven in het Handelsregister, hun gegevens actualiseren en exportdocumenten opvragen.
 • 19 kantoren met een loket functie, waarvan 5 als fysieke Ondernemersplein zijn uitgerust.
 • landelijke ondersteuningsprogramma’s rond drie kernthema’s: starten & overname, innovatie en internationaal ondernemen.
 • een servicedesk waar telefonisch advies kan worden gevraagd bij gespecialiseerde medewerkers over innovatie, starten, overdracht, internationaal ondernemen of over specifieke thema’s zoals financiering.
 • regio specifieke programma’s over bouw, retail & horeca & leisure, ruimtelijke ordening en agrokennis.

Wat we precies aan ondersteuning bieden, kan verschillen in elk van de vijf regio’s (Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest). De ondernemersvraag is voor ons het uitgangspunt binnen de gekozen thema’s, programma’s en projecten en is afhankelijk van het ‘dna van de regio’.

Gaat de KvK voor alle ondernemers hetzelfde doen?

Een groot deel van onze dienstverlening is voor een brede doelgroep van ondernemers hetzelfde. Zoals de informatievoorzieningstaak, inschrijven en actualiseren van bedrijfsgegevens in het Handelsregister en het steeds meer en steeds betere digitale informatieproducten en -services bieden aan ondernemers. Bij de fysieke ondersteuning in de vorm van regionale projecten, ligt de focus sterk op mkb-ers en starters. Dit heeft te maken met feit dat het juist voor kleinere bedrijven lastig is om makkelijk toegang te krijgen tot onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld omdat men geen beschikking heeft over een uitgebreide staf of R&D afdeling. Mkb-ers kennen veelal geen grote staforganisaties en hebben niet de tijd, mensen of middelen om snel cross sectoraal bedrijven te vinden waar zij op een bepaald thema van kunnen leren (best practices), of om gemakkelijk een entree en start te maken in het buitenland.

Zet de KvK ook nog in op specifieke sectoren of branches?

Naast de drie kernthema’s werkt de KvK met landelijke programma’s voor de bouw en retail & leisure & horeca. Deze worden aangevuld met regio specifieke projecten zoals bijvoorbeeld voor de industriële, chemische of logistieke sector.

Aanvulling 3 januari 2014
Zie voor informatie in het Duits dit GTAI bericht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s