Over artikel 210 lid 5 BW2 is het laatste woord nog niet gesproken

Inmiddels is het verslag van 28 november 2013 (html, pdf) inzake het wetsvoorstel voor de Veegwet bekend geworden. In dat wetsvoorstel is de wijziging van artikel 210 lid 5 BW2 is opgenomen. Uit het verslag blijkt dat het kritische artikel van Dieleman niet onopgemerkt is gebleven:

De leden van de VVD-fractie merken op dat de hier voorgestelde wijziging ertoe strekt om artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW te wijzigen zodat praktische problemen met betrekking tot de ondertekening en vaststelling van een jaarrekening worden voorkomen. Met de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Kamerstuk 32 426) is artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW ingevoerd, inhoudende dat als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening tevens geldt als vaststelling daarvan (mits ook eventuele andere vergadergerechtigden hiermee hebben ingestemd). Dit dient te gelden als hoofdregel. Als de bv hiervan wil afwijken, moet deze wijze van vaststelling van de jaarrekening in de statuten worden uitgesloten. Doel van deze wijziging was het voorkomen van onnodige formaliteiten. De tekst van het nieuw voorgestelde artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW gelezen in samenhang met de toelichting daarop, lijkt echter te suggereren dat indien in de statuten is bepaald dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, wordt afgeweken van de hoofdregel. Een dergelijke bepaling legt echter slechts vast welk orgaan tot vaststelling van de jaarrekening is bevoegd, terwijl artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW alleen de wijze van besluitvorming ter zake van de vaststelling van de jaarrekening van een bv regelt. Deelt de regering deze conclusie? Zo nee, kan zij een nadere toelichting geven op de relatie tussen de bovengenoemde bepalingen? Uit de tekst van het artikel lijkt te volgen dat indien niets statutair is geregeld en wordt voldaan aan de criteria van artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW, dit leidt tot vaststelling van de jaarrekening. Deelt de regering deze conclusie? Uit de toelichting op dit artikel kan echter worden opgemaakt dat als de statuten zouden bepalen dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, die bepaling wordt gezien als een afwijking van de hoofdregel en blijkbaar wordt beschouwd als een andersluidende bepaling als bedoeld in artikel 210, vijfde lid, Boek 2 BW. Als de statuten vervolgens zwijgen over de (on)mogelijkheid van vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in voornoemd artikel zou op basis van de toelichting op dat artikel moeten worden geconcludeerd dat ondertekening van de jaarrekening niet tevens tot vaststelling leidt. Deze problematiek wordt in het artikel «Vereenvoudigde vaststelling jaarrekening wordt nog complexer» van dhr. A. Dieleman in Accountancynieuws (22 november 2013, nr. 20) nader in kaart gebracht. Kan de regering op de geschetste problematiek nader ingaan? Is er een mogelijkheid om deze verwarring weg te nemen door de tekst van het artikel aan te passen? De uitleg van dit artikel heeft grote gevolgen voor de termijnen die worden gehanteerd voor de deponering van de jaarrekening. Voor de vraag welke bedrijven een deponeringsplicht hebben en welke termijnen daarbij dienen te worden gehanteerd, merken deze leden op dat daar tevens aandacht voor is gevraagd in de motie-Van Ojik over openbaarmaking van de jaarrekening (Kamerstuk 33 752, nr. 56).

Het is te hopen dat het voorstel wordt aangepast op de door Dieleman voorgestelde wijze.

Aanvulling 9 december 2013
Zie voor een reactie op de wijzigingswet ook het recente artikel van Dieleman op www.accountant.nl (5 december 2013). Zie voorts het standpunt van Wessel Bosse in dit bericht op het weblog en de reactie van Anton daarop; dat bericht is op 6 december 2013 aangevuld en ook als discussie geplaatst in de LinkedIn groep over de flex-bv.

Aanvulling 20 februari 2013
Zie over de Veegwet ook het artikel van C.A. Schwarz en R.A.Wolf in het Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht 2014-01, hier te vinden. Zie ook de discussie over het Veegwet voorstel in de LinkedIn groep.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s