Wijziging artikel 210 lid 5 BW

In de LinkedIn groep over het nieuwe ondernemingsrecht schrijft Jaco Hoksbergen:

Veegwet ingediend op 9-10-2013 regelt vragen rond termijnen vaststellen en deponeren jaarrekening BV’s. Artikel 2: 210 lid 5 wordt aangepast.
Wat denken jullie; wordt hiermee de onduidelijkheid over de deponeringstermijnen opgelost?

Jaco heeft een link naar een SRA bericht geplaatst. Het bericht van de SRA luidt:

Veegwet regelt vragen rond termijnen vaststellen en deponeren jaarrekening BV’s
09-10-2013

Succes voor de SRA-lobby! Op basis van uw praktijkvragen en op initiatief van SRA Bureau Vaktechniek heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 9 oktober 2013 het wetsvoorstel ‘Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’ bij de Tweede Kamer ingediend.

Een verzamelwet is een zogenaamde ‘veegwet’ waarin wetstechnische gebreken en leemten of andere inhoudelijke wijzigingen in diverse wetsbepalingen, in dit geval op het terrein van Veiligheid en Justitie worden gerepareerd.

Met het wetsvoorstel wil het ministerie van V&J het geschetste probleem voor de meeste BV’s (waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn) ondervangen, zonder dat statuten de nieuwe regeling van artikel 210 lid 5 –zoals lid 5 vereist- expliciet hoeven uit te sluiten. Na het indienen en aannemen van dit wetsvoorstel zal een statutenwijziging niet meer noodzakelijk zijn om de afzonderlijke vaststelling van de jaarrekening te kunnen handhaven.

Het wetsvoorstel zal vanzelfsprekend eerst door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen. Aangezien het gaat om reparatie van wetgeving gaan we ervan uit dat de Veegwet op weinig tegenstand zal stuiten.

Let op! SRA Bureau Vaktechniek adviseert u wel dringend de statuten van uw klanten te raadplegen om te constateren dat de algemene vergadering van aandeelhouders (tegenwoordig overigens ”de algemene vergadering”) de jaarrekening vast moet stellen. Zoals aangegeven in de Memorie : BV’s waarvan de statuten in het kader van de vaststelling van de jaarrekening uitgaan van een algemene vergadering, kunnen dit zo houden indien zij dat wensen. Daarmee wijken zij dan af van de wettelijke hoofdregel.

Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel:
In het kader van de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Stb. 2012, 300) is in artikel 210 een nieuw lid 5 ingevoerd, inhoudende dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening tevens geldt als vaststelling ervan (mits ook eventuele andere vergadergerechtigden hiermee hebben ingestemd). Als de bv hiervan wil afwijken, moet deze wijze van vaststelling van de jaarrekening in de statuten worden uitgesloten. Het artikel maakt onderdeel uit van de verruiming van de mogelijkheden tot besluitvorming buiten vergadering (artikel 238). Het is bedoeld om onnodige formaliteiten – het houden van een algemene vergadering tot vaststelling van de jaarrekening met dezelfde personen die de jaarrekening al hebben ondertekend – te voorkomen. De datum van vaststelling heeft ook gevolgen voor de deponering bij het handelsregister, die immers binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening moet plaatsvinden (artikel 394 lid 1).

In de praktijk is gebleken dat in veel statuten is vastgelegd binnen welke termijn de jaarrekening door het bestuur moet worden opgemaakt en binnen welke termijn deze vervolgens door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. In de praktijk is het onduidelijk of dit in overeenstemming is met de hoofdregel en of dit beschouwd kan worden als het uitsluiten in de statuten van de wijze van vaststellen zoals in artikel 210 lid 5 is vereist voor afwijking van de hoofdregel. De onduidelijkheid vloeit vooral voort uit de formulering dat de statuten deze wijze van vaststelling moeten ‘uitsluiten’. Doorgaans is in het nieuwe bv-recht de formulering gebruikt ‘tenzij de statuten anders bepalen’. Daarom wordt voorgesteld om deze uitsluiting te vervangen door de standaardformulering ‘tenzij de statuten anders bepalen’. Bv’s waarvan de statuten in het kader van de vaststelling van de jaarrekening uitgaan van een algemene vergadering, kunnen dit zo houden indien zij dat wensen. Daarmee wijken zij dan af van de wettelijke hoofdregel.

Downloads

Meer informatie

Informatie uit het voorstel en de memorie van toelichting

Volgens het bij SRA gevonden voorstel wordt artikel 210 lid 5 als volgt aangepast:

Artikel 210, vijfde lid, komt te luiden:
5. Tenzij de statuten anders bepalen, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn en mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

De memorie van toelichting zegt het volgende:

In het kader van de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Stb. 2012, 300) is in artikel 210 een nieuw lid 5 ingevoerd, inhoudende dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening tevens geldt als vaststelling ervan (mits ook eventuele andere vergadergerechtigden hiermee hebben ingestemd). Als de bv hiervan wil afwijken, moet deze wijze van vaststelling van de jaarrekening in de statuten worden uitgesloten. Het artikel maakt onderdeel uit van de verruiming van de mogelijkheden tot besluitvorming buiten vergadering (artikel 238). Het is bedoeld om onnodige formaliteiten – het houden van een algemene vergadering tot vaststelling van de jaarrekening met dezelfde personen die de jaarrekening al hebben ondertekend – te voorkomen. De datum van vaststelling heeft ook gevolgen voor de deponering bij het handelsregister, die immers binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening moet plaatsvinden (artikel 394 lid 1). In de praktijk is gebleken dat in veel statuten is vastgelegd binnen welke termijn de jaarrekening door het bestuur moet worden opgemaakt en binnen welke termijn deze vervolgens door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. In de praktijk is het onduidelijk of dit in overeenstemming is met de hoofdregel en of dit beschouwd kan worden als het uitsluiten in de statuten van de wijze van vaststellen zoals in artikel 210 lid 5 is vereist voor afwijking van de hoofdregel. De onduidelijkheid vloeit vooral voort uit de formulering dat de statuten deze wijze van vaststelling moeten ‘uitsluiten’. Doorgaans is in het nieuwe bvrecht de formulering gebruikt ‘tenzij de statuten anders bepalen’. Daarom wordt voorgesteld om deze uitsluiting te vervangen door de standaardformulering ‘tenzij de statuten anders bepalen’. Bv’s waarvan de statuten in het kader van de vaststelling van de jaarrekening uitgaan van een algemene vergadering, kunnen dit zo houden indien zij dat wensen. Daarmee wijken zij dan af van de wettelijke hoofdregel.

Meer informatie

Op overheid.nl is op 18 oktober 2013 al wel een dossier aangemaakt, maar veel is daar op 18 oktober 2013 nog niet te vinden:

  • wetsvoorstel (gepubliceerd onder het kopje “Koninklijke boodschap “)

NB Het bovenstaande op 18 oktober 2013 aangevuld.

Aanvulling 30 oktober 2013
Inmiddels is het wetsvoorstel waarin 210 lid 5 wordt gerepareerd ook op overheid.nl verschenen, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33771-2.html. Zie het dossier op overheid.nl voor de overige documenten.

In diverse artikelen wordt aan de wijziging aandacht besteed:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Flexibilisering bv-recht, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s