Bestuurder krijgt straf wegens ontbreken van een behoorlijke administratie (huidig recht) en het consultatievoorstel faillisementsfraude

Onlangs is het ministerie van veiligheid een consultatie gestart over bestrijding van faillissementsfraude door middel van het strafrecht. In de concept memorie van toelichting wordt onder meer gezegd dat er maatregelen moeten worden genomen om naleving van de administratieplicht te bevorderen:

Naast de modernisering van de strafrechtelijke faillissementsbepalingen acht het kabinet een aanvulling van het wettelijk instrumentarium wenselijk en noodzakelijk om de effectiviteit van de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude te vergroten. Dit laatste geldt in het bijzonder de handhaving van de inlichtingenplicht en de administratieplicht (Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 75). Is sprake van een faillissement, dan dient verzekerd te zijn dat een curator alle medewerking van de failliet verkrijgt die hij nodig heeft. De huidige strafbaarstelling die deze verplichting kracht bijzet, wordt op dit punt nader onder de loep genomen. Belangrijk is voorts dat dit wetsvoorstel voorziet in een algemeen geldende strafrechtelijke bescherming tegen het niet voeren van een adequate administratie door rechtspersonen en ondernemingen. Met deze verbeteringen worden de mogelijkheden om – in geval van een faillissement – strafrechtelijk op te treden tegen fraudeleus of bewust onbehoorlijk ondernemerschap vergroot.

Die opmerkingen over de administratieplicht maken een vreemde indruk, nu niet voldoen aan de administratieplicht al strafbaar is.

Uitspraak Hof Den Haag

Dat illustreert de uitspraak van het Hof Den Haag van 30 mei jl. in een strafzaak. De verdachte heeft als bestuurder van een in staat van faillissement verkerende rechtspersoon niet voldaan aan zijn wettelijke plicht tot het voeren en bewaren van de administratie van die rechtspersoon [*] en heeft deze administratie niet aan de curator kunnen overleggen.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 10.000, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 85 (vijfentachtig) dagen hechtenis. De verdachte wordt voorts veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een maand. De voorwaarde is dat de verdachte zich binnen een proeftijd van twee jaren niet aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Nieuw instrumentarium

De vraag die tijdens de consultatie en tijdens een eventueel daarna volgende parlementaire behandeling zal moeten worden gesteld is wat de meerwaarde is van de voorgestelde aanpassingen van het strafrecht. Zie in dit verband ook mijn andere bericht van vandaag over het vervallen van het opzetvereiste.

[*] Er werd te laste gelegd dat het te wijten is aan verdachte, als bestuurder van een rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, dat aan de in artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven verplichtingen niet is voldaan; en/of dat aan hem is te wijten als bestuurder van een rechtspersoon, welke in staat van faillissement is verklaard, dat de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, waarmee volgens artikel 10, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, administratie is gevoerd en zijn bewaard, niet in ongeschonden staat worden tevoorschijn gebracht.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s