Europese plannen inzake gendergelijkheid bij beursgenoteerde ondernemingen

Het woord ‘gendergelijkheid’ is onderdeel van de overheidstaal geworden, zo blijkt uit de informatie over de EU-plannen over gendergelijkheid in het bedrijfsleven. De plannen zullen gevolgen hebben voor de wettelijke regels inzake bestuur & toezicht. Nederland heeft tegen de voorstellen bezwaar gemaakt.

Brief Europese Commissie

De laatste ontwikkeling is dat er op 17 juli jl. een brief door de vicevoorzitter van de Europese Commissie aan de voorzitters van de eerste en tweede kamer is gestuurd. De vicevoorzitter schrijft in deze brief onder meer:

De Commissie is het niet eens met het standpunt van de Eerste en Tweede Kamer dat het voorstel een negatief effect zou kunnen hebben op de goed functionerende nationale initiatieven op het gebied van het streven naar gendergelijkheid in raden van bestuur. Integendeel, de Commissie heeft in haar voorstel uitdrukkelijk erkend dat sommige lidstaten al efficiënte maatregelen hebben genomen en dat die van toepassing moeten blijven. Het voorstel zou de lidstaten dan ook de mogelijkheid bieden om de aanpak die zij zelf hebben vastgesteld vóór de inwerkingtreding van de voorgestelde richtlijn te blijven volgen, als kan worden aangetoond dat die er ook toe leidt dat ondernemingsbesturen tegen 2020 voor minstens 40% uit vrouwen en voor minstens 40% uit mannen bestaan.De Commissie is ervan overtuigd dat de overige kwesties in verband met de doelstelling van 40% en de verplichtingen die voortvloeien uit het voorstel, ook inzake sancties, tijdens de wetgevingsprocedure in detail zullen worden besproken door het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie.

De Commissie hoopt dat deze verduidelijkingen de bezorgdheden wegnemen die de Eerste en Tweede Kamer hebben geuit in het gemotiveerde advies en kijkt uit naar een voorspoedige samenwerking in de toekomst.

Maroš Šefčovič
Vicevoorzitter

Voorstel november 2012

In november 2012 zijn het EU-voorstel “Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen COM (2012) 614″ en de “Mededeling man-vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven COM (2012) 615” ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer, aldus dit bericht.

De EU-vindplaatsen zijn hier te vinden, alsmede een samenvatting van het Nederlandse standpunt en de gevolgen voor Nederland (fiche van november 2012). Daarin staat onder meer:

6. Implicaties juridisch

a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo)
Dit voorstel heeft invloed op de regels voor bestuur en toezicht voor naamloze vennootschappen (Wet bestuur en toezicht) in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

b) Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid
Twee jaar. Geen indicatie dat het opstellen van sancties/ regelgeving niet haalbaar is.

c) Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling
Ja, de richtlijn vervalt 31 december 2028.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid
Niet duidelijk is hoe het richtlijnvoorstel precies uitwerkt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van niet-naleving en op welke wijze lidstaten aan de beoogde doelstelling voldoen. Het gaat immers om een inspanningsverplichting bij de benoemingen met het doel om uiterlijk in 2020 (2018) tot 40% vrouwen (mannen) te komen (artikel 4.1). Het is geen resultaatverplichting.

b) Handhaafbaarheid
Het aantal beursgenoteerde ondernemingen (publieke ondernemingen) van circa 100 is overzichtelijk, maar als de door lidstaten opgestelde regelgeving voor sancties moeilijk is zal dit een effect hebben op de handhaafbaarheid van het richtlijnvoorstel. (…)

9. Nederlandse positie
Nederland onderschrijft het belang van het bevorderen van de positie van vrouwen in de top van bedrijven. Nederland kent een aanpak van zelfregulering, het charter «talent naar de top» en de corporate governance code. Verder is sprake van de invoering van een streefcijfer van 30% per 1 januari aanstaande voor grote vennootschappen (circa 4200 – 6100) voor zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur. In het jaarverslag moet de voortgang worden aangegeven, maar er zijn geen sancties van overheidswege aan verbonden. De voortgang wordt geëvalueerd. Het is belangrijk om deze stappen verder te kunnen zetten en later te beoordelen in hoeverre dit voldoende voortgang oplevert. Mogelijke Europese regelgeving geeft deze aanpak onvoldoende tijd en biedt onvoldoende tijd om te leren van de recente regelgeving van andere lidstaten. Het is overigens van belang dat alle lidstaten zich op dit terrein inspannen.
Ten aanzien van het bevorderen van meer vrouwen (mannen) in topposities bij bedrijven geldt dat er geen duidelijke maatstaven voor bestaan. Waarom zou bijvoorbeeld 40% beter moeten zijn dan het streefcijfer 30% zoals in de Wet Bestuur en Toezicht is opgenomen en wat is een redelijke termijn om resultaten te verwachten? Hiertoe dienen (politieke) keuzes gemaakt te worden.
Verder is het voorstel niet geheel duidelijk, bijvoorbeeld over de vraag in welke gevallen er sancties moeten worden opgelegd. Een duidelijke toelichting door de Europese Commissie is nodig ten aanzien van de meerwaarde en de werking van het voorstel. De mate van handhaafbaarheid van het richtlijnvoorstel hangt af van de sanctieregelgeving die door de lidstaten moet worden opgesteld. Complexe regelgeving kan effect hebben op de handhaafbaarheid.
Voorts kunnen er vraagtekens worden gezet bij het impact assessment van de Europese Commissie. Onderzoek naar effecten is zeer lastig. Nederland heeft bijvoorbeeld eerder aandacht gevraagd voor het feit dat het moeilijk is om een causale relatie te leggen tussen meer vrouwen in besturen en betere ondernemingsresultaten. Er worden geen alternatieven voor het doel van 40% of andere termijnen (tot 2020) uitgewerkt.
Het kabinet heeft kennisgenomen van het besluit van de Tweede Kamer op 15 november jl. om een subsidiariteitstoets uit te voeren en een behandelvoorbehoud te maken.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in het dossier op overheid.nl.
Zie over de nieuwe regels over evenwichtige verdeling van zetels onder mannen en vrouwen in de wet bestuur & toezicht ook de berichten met de tag evenwichtige verdeling mannen en vrouwen.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s