Wet op de Kamer van Koophandel door de Tweede Kamer aangenomen | ondernemerspleinen in de wet verankerd

Inmiddels is het voorstel voor de Wet op de Kamer van Koophandel door de Tweede Kamer aangenomen en ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Zie voor de parlementaire geschiedenis het dossier op overheid.nl.

De wet zorgt er voor dat er straks één Kamer van Koophandel zal zijn, die regio’s kan instellen. Per regio kunnen er regionale vestigingen zijn. De Kamer stelt regionale ondernemerspleinen in, welke worden ondergebracht bij regionale vestigingen.

Ondernemerspleinen

Over de ondernemerspleinen zegt het wetsvoorstel het navolgende:

Artikel 4
1. De Kamer stelt regionale ondernemerspleinen in, welke worden ondergebracht bij regionale vestigingen.
2. De ondernemerspleinen vormen het loket waarbij personen die een onderneming drijven of overwegen een onderneming op te richten terecht kunnen voor aangelegenheden op het gebied van ondernemen en innovatie.
3. Deelneming aan een ondernemersplein staat onder door de Kamer te bepalen voorwaarden open voor andere organisaties. Voorwaarden kunnen mede zien op het bijdragen in de kosten van het desbetreffende ondernemersplein.
4. Deelneming geschiedt op zodanige wijze dat gewaarborgd blijft dat het bieden van informatie en ondersteuning geschiedt in het belang van de ondernemer die gebruik maakt van het ondernemersplein.
5. Onze Minister kan bij regeling voorschriften geven voor deelneming aan ondernemerspleinen, waaronder voorschriften die deelneming in bepaalde gevallen of door bepaalde organisaties uitsluit, beperkt of onderwerpt aan zijn voorafgaande instemming.

Artikel 5
1. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van een digitaal ondernemersplein met behulp waarvan ten behoeve van personen die een onderneming drijven of overwegen een onderneming op te richten:
a. informatie toegankelijk wordt gemaakt die van belang is voor het oprichten en drijven van een onderneming;
b. berichtenverkeer tussen personen die een onderneming drijven of overwegen een onderneming op te richten en bestuursorganen kan plaatsvinden, voor zover het daartoe is opengesteld.
2. Onze Minister kan voor alle rechtshandelingen en handelingen ter uitvoering van het eerste lid aan de Kamer mandaat, volmacht onderscheidenlijk machtiging verlenen.

Taken van de Kamer van Koophandel

In artikelen 24 tot en met 33 worden de taken van de Kamer geregeld. Een van die taken is de inrichting en het beheer van de hiervoor genoemde ondernemerspleinen. Andere taken zijn:

  • Inlichtingen van algemene aard verstrekken ten aanzien van het oprichten en drijven van een onderneming en het verschaffen van gerichte voorlichting op juridisch en economisch terrein ten aanzien van een gevestigde of nog te vestigen onderneming (artikelen 25, 26).
  • Advies over innovatie en het stimuleren van economische ontwikkeling, waartoe ook subsidies kunnen worden verstrekt (artikelen 27, 28).
  • Afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening (artikel 30) [*].
  • Legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken(artikel 30) [*].
  • Het in depot nemen van algemene voorwaarden en daarover verstrekken van informatie (artikel 30) [*].

Ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en rechtspersonen die krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden de algemene en collectieve belangen van ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren behartigen hebben het recht om bij de Kamer een klacht in te dienen inzake ongewenste mededinging door de Kamer met ondernemingen of vrije beroepsbeoefenaren (artikel 32).

[*] Voor zover daaromtrent geen andere regeling geldt.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s