Niet-naleving administratieplicht en paulianeuze handelingen worden in de toekomst ook strafrechtelijk gesanctioneerd

Juridisch interessant is dat er plannen zijn om niet-naleving van de administratieplicht en benadeling van de schuldeisers van de strafrechtelijke sanctie te voorzien. Die strafrechtelijke sanctie komt naast de civielrechtelijke consequenties die er nu al zijn.

Deze voorstellen maken deel uit van een wetsvoorstel tot herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht, dat zal zeer binnenkort in consultatie zal worden gebracht, zo blijkt uit de brief over de herijking van het faillissementsrecht.

Administratieplicht

Uit de genoemde brief blijkt dat een strafrechtelijke sanctionering van niet-naleving van de administratieplicht zal worden geïntroduceerd. Niet-naleving van de administratieplicht heeft op dit moment civielrechtelijke gevolgen, het leidt tot een betere bewijspositie van de curator. De strafrechtelijke sancties komen daar boven op.

In de wet wordt de administratieplicht als volgt omschreven:

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Benadeling van schuldeisers

Deze dubbele aanpak zal ook gaan gelden voor de zgn. “paulianeuze handelingen”, handelingen waardoor schuldeisers worden benadeeld. Dergelijke handelingen kunnen nu al civielrechtelijk en faillissementsrechtelijk worden aangepakt. De minister is voornemens om daar een strafrechtelijke sanctionering aan toe te voegen.

Brief minister

Zie over beide voorstellen onderstaand citaat uit de brief van de de minister:

3.2 Strafrechtelijk faillissementsrecht

Een voorontwerp tot herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht zal zeer binnenkort in consultatie worden gebracht. Het voorontwerp bevat alle maatregelen tot herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht die ik heb geschetst in mijn brief van 26 november 2012. Het gaat in het bijzonder om voorstellen tot verbetering van de strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht, vereenvoudiging van de inlichtingenplicht, modernisering van de bankbreukbepalingen en uitbreiding van de strafbaarstelling van laakbaar handelen dat plaatsvindt vóór en deels ook onafhankelijk van de intreding van een faillissement. Het wetsvoorstel wordt uitgewerkt langs de lijnen voor de verbetering van de aanpak van faillissementsfraude die ik eerder met uw Kamer heb besproken en met gebruikmaking van de voorstellen die prof. Hilverda ter zake heeft gedaan. Voor een uitgebreide toelichting op de voorgestelde maatregelen verwijs ik graag naar het wetsvoorstel en de memorie van toelichting die daarbij zal gaan.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuursverbod en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s