Aanvullend bericht inzake regelgeving voor ANBI’s, onder meer over publicatieplicht

Vandaag heeft Rosalie van der Wel een aanvullend bericht over de ANBI-regelgeving verspreid, zie hierna.

Meer duidelijkheid over nieuwe publicatieplicht ANBI’s
Op 28 mei jl. heeft de staatssecretaris de nadere invulling van de nieuwe publicatieplicht voor ANBI’s die vanaf 1 januari 2014 moet gaan gelden aan de Tweede Kamer voorgelegd. Naast deze maatregelen zal de fiscale wetgeving ook op andere punten worden aangepast.

Nieuwe publicatieplicht
De huidige ANBI-voorwaarden worden uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. ANBI’s moeten de volgende gegevens aan elke belanghebbende beschikbaar stellen:
1. naam, de officiële en eventueel ook de meer populaire naam;
2. RSIN, dit nummer wordt ook van belang voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
3. contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en bijvoorbeeld telefoonnummer en e-mailadres;
4. doelstelling, dat wil zeggen kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden;
5. actueel beleidsplan, waarbij kan worden volstaan met een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het beleidsplan;
6. de samenstelling van het bestuur (de functies en niet de namen van de personen) en het beloningsbeleid, het laatste ziet niet alleen op de beloning van de bestuurders, maar ook op het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel van de ANBI. Volstaan kan worden met een verwijzing naar een van toepassing zijnde cao of salarisregeling;
7. een verslag van de uitgeoefende activiteiten;
8. inzage in de financiële huishouding, fondswervende instellingen zijn verplicht tot publicatie van een (samenvatting van de) balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting. Voor zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen geldt een andere regeling. Deze kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en een overzicht van de in het kader van de bestedingen gemaakte reserveringen en het verloop daarvan, met toelichting. Zij hoeven dus geen balans te publiceren.
ANBI’s mogen de informatie op hun eigen website publiceren of hiervoor gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld brancheorganisaties. Het is de bedoeling om de nieuwe regeling uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant te plaatsen zodat deze met ingang van 1 januari 2014 in werking treedt. Bestaande ANBI’s moeten op die datum in elk geval de informatie publiceren over hun laatste volledige boekjaar.
Voor kerkgenootschappen geldt een ingroeiregeling, die hoeven pas op 1 januari 2016 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

Versterking integriteit ANBI’s
De ANBI-wetgeving kent reeds een specifieke weigerings- of intrekkingsgronden wegens een onherroepelijke veroordeling voor aanzetten tot haat of tot geweld, dan wel tot gebruik van geweld. Voorgesteld wordt om deze bepaling uit te breiden met een onherroepelijke veroordeling bijvoorbeeld voor misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen opzettelijk brand stichten, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken.
Als aanvullende maatregel om de integriteit van ANBI’s te bewaken zal de Belastingdienst een meldpunt ‘Misbruik ANBI’ instellen waar burgers of organisaties via (anonieme) e-mail signalen kunnen deponeren over feiten en handelingen die niet in lijn zijn met de doelstelling van de ANBI of met andere fiscaal relevante gegevens. Naar aanleiding van dergelijke meldingen kan nader onderzoek verricht worden.

Geen notariële akte meer nodig voor periodieke schenkingen
Periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden zijn thans alleen aftrekbaar indien zij bij notariële akte zijn vastgelegd en voor een looptijd van ten minste vijf jaar (maar eindigend uiterlijk bij overlijden) zijn aangegaan. Per 1 januari 2014 wordt het mogelijk om ook periodieke giften die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tus sen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen op http://www.belastingdienst.nl dat door beide partijen moet worden getekend. Naar verwachting zal hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn weggenomen.

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en informeren u nader wanneer de voorgestelde wijzigingen definitief in zullen gaan.

Rosalie van der Wel | belastingadviseur (e-mail; LinkedIn)
Tel :+31 (0)88 277 1017 / 2360
Mazars Private Clients – Den Haag /Amsterdam

Aanvulling 21 juni 2013: zie ook het berichtMeer duidelijkheid over nieuwe publicatieplicht ANBI’s” van 21 juni jl. op de Mazars site.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen, Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Aanvullend bericht inzake regelgeving voor ANBI’s, onder meer over publicatieplicht

  1. Pingback: Publicatieplicht in de goededoelensector (ANBI’s) | Pellicaan Advocaten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s