Wetsvoorstel: bestuursverbod van maximaal vijf jaar voor frauduleuze bestuurder (internetconsultatie)

Op de internetconsultatie-website is de consultatie inzake het civielrechtelijke bestuursverbod verschenen. Er kan gereageerd worden tot en met 31 mei 2013. De voorstellen worden als volgt toegelicht:

Het civielrechtelijk bestuursverbod betreft een instrument om faillissementsfraude te bestrijden. Een bestuurder met een bestuursverbod mag maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen.

Doel van de regeling

Op 26 november 2012 is een aantal maatregelen aangekondigd om faillissementsfraude effectiever te kunnen bestrijden (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Één van deze maatregelen betreft de invoering van het civielrechtelijk bestuursverbod.

Doel van het civielrechtelijk bestuursverbod is te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe rechtspersonen ongehinderd kunnen blijven voortzetten.

Het bestuursverbod zorgt ervoor dat een bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon kan besturen. Het betreft alle rechtspersonen – verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Veel bedrijven zijn in de vorm van een rechtspersoon opgericht. Vereist is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan.

Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Het betekent dat betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Ook kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers, curatoren, rechters, advocaten, notarissen, banken en andere financiële instellingen.

Verwachte effecten van de regeling

Naar verwachting kan door de inzet van het civielrechtelijk bestuursverbod faillissementsfraude effectiever worden aangepakt, doordat frauderende bestuurders niet langer een rechtspersoon mogen bestuderen.

Meer informatie en het formulier waarmee gereageerd kan worden: hier.

Onderstaand de reactie van het KNB op het voorstel:

Bestuursverbod kan maximaal vijf jaar duren

02 april 2013

Frauderende bestuurders kunnen straks met een civielrechtelijk bestuursverbod maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen. Dit staat in het wetsvoorstel voor een civielrechtelijk bestuursverbod dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie ter consultatie naar verschillende partijen heeft gestuurd.

Met het wetsvoorstel van Opstelten wordt het mogelijk om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Hiermee wil de minister faillissementsfraude effectiever bestrijden en voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen kunnen voortzetten. Nadat een bestuursverbod is opgelegd, is het maximaal vijf jaar niet mogelijk om een rechtspersoon te besturen.

Rol voor notaris
De minister zit een rol weggelegd voor de notaris. Hij schrijft dat de notaris voorafgaand aan de oprichting van een rechtspersoon een openbaar register van bestuursverboden moet raadplegen. Een persoon met een bestuursverbod kan bij de oprichting niet tot bestuurder worden benoemd. Verder wordt inschrijving als bestuurder in het handelsregister geweigerd als de betreffende persoon een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen. Het civielrechtelijk bestuursverbod heeft ten opzichte van het strafrechtelijk beroepsverbod een belangrijke toegevoegde waarde, aldus Opstelten. Het biedt volgens hem de mogelijkheid om in geval van faillissement snel passende maatregelen te nemen tegen bestuurders die verwijtbaar hebben gehandeld. ‘Een civielrechtelijk bestuursverbod kan worden verzocht of gevorderd ook onafhankelijk van de vraag of misstanden rond een faillissement uiteindelijk aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging’, aldus de minister in zijn Memorie van Toelichting.

Registratie van bestuursverboden
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleitte vorig jaar al voor spoedige invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van financieel-economische criminaliteit. Dit heeft de beroepsorganisatie ook in een brief aan de minister laten weten. Over waar bestuursverboden worden geregistreerd doet Opstelten nog geen uitspraken: ‘In nadere regelgeving zullen de nodige bepalingen worden opgenomen omtrent de inschrijving van uitspraken, de raadpleegbaarheid alsmede de vorm en inhoud van een openbaar register van bestuursverboden. Met name wordt de mogelijkheid van opname onderzocht in het handelsregister of het faillissementsregister.’

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuursverbod en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s