Brief over de toekomst van het Nederlandse handelsregister

Op 25 februari jl. schreef de minister van economische zaken een brief aan de tweede kamer over de toekomst van het handelsregister. Deze brief bevat nuttige informatie voor degenen die beroepshalve te maken hebben met dit register. Belangrijke punten zijn onder meer:

  • Waar het handelsregister vroeger een belangrijke informatiebron voor de burger was, wordt het steeds meer een hulpmiddel voor de overheid om gegevens over de burger (ondernemingen en andere ingeschrevenen) te verzamelen.
  • De Kamer van Koophandel was vroeger ‘lijdelijk’, tegenwoordig heeft de Kamer een actieve rol. De Kamer beschikt thans over de bevoegdheid tot ambtshalve wijziging en ambtshalve inschrijving.
  • De Belastingdienst, CBS en Dienst Justis worden digitaal aangesloten op het handelsregister. De verwachtingen zijn dat dit eind 2013 plaats vindt.
  • Digilevering komt binnen enkele maanden beschikbaar.
  • De Kamer van Koophandel is een intensief project gestart om de kwaliteit van de gegevens in het register nog verder te verbeteren. De naam van dat project is BAM; dat staat voor “Betrouwbaar, actueel en modern“.
  • In de brief wordt speciale aandacht besteed aan de inschrijving van verenigingen van (appartements)eigenaren, de VvE’s. Hoewel vrijstelling werd bepleit houdt de minister toch vast aan de inschrijfplicht voor VvE’s.
  • Een belangrijk onderdeel van de brief gaat over privacy. De maatregelen die worden genomen hebben slechts betrekking op natuurlijke personen. De non-mailing indicator kan alleen worden gebruikt door ondernemingen die toebehoren aan natuurlijke personen en personenvennootschappen, niet door ‘kleine’ rechtspersonen.
  • Afscherming van een zakelijk adres wordt ongewenst geacht, ook al is dat het woonhuis van een bestuurder van een onderneming. Eventueel kan van een domicilieverlener gebruik worden gemaakt, zie nadere informatie hieronder.
  • Het handelsregister kan een rol spelen bij criminaliteitsbestrijding, zie nadere informatie hieronder.

Domicilieverlening

De minister maakt melding van de mogelijkheid van domicilieverlening door derden, overigens zonder te reppen over de wettelijke regels die dan van toepassing worden (Wet toezicht trustkantoren en/of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme):

Wat betreft het afschermen van het zakelijk adres het volgende. Het is uit een oogpunt van de rechtszekerheidsfunctie van het register onwenselijk dat op dit moment, zij het zeer beperkt, inschrijvingen in het handelsregister staan waarbij zowel het woonadres als het vestigingsadres van de onderneming is afgeschermd. In de regelgeving wil ik daarom expliciet vastleggen dat elke onderneming of rechtspersoon, ongeacht de situatie, een bezoekadres in het handelsregister moet inschrijven waar hij bereikbaar is. Een zogeheten ‘virtual office’ kwalificeert in het algemeen niet als zodanig. En wanneer het woonadres samenvalt met het adres waar de onderneming gevestigd is, d.w.z. het adres waar of van waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, en er een serieuze aanleiding is om dat laatste niet bekend te maken, zijn er betere opties dan het vestigingsadres af te schermen. De ondernemer kan dan in overleg met de KvK domicilie kiezen bij een intermediair. De inschrijfplichtige zal dan wel jegens de KvK moeten aantonen dat daar aanleiding toe is en dat die intermediair – dat kan een accountant zijn, een advocaat maar ook bijvoorbeeld een familielid – daarmee instemt.

Criminaliteitsbestrijding

Het handelsregister gaat bij de criminaliteitsbestrijding een belangrijke rol spelen, zo blijkt uit navolgende passage:

De rol van het register bij criminaliteitsbestrijding

Een onderwerp dat niet expliciet in het evaluatierapport aan de orde is gesteld, betreft het volgende. In toenemende mate vervult het handelsregister, en in bredere zin de KvK, een rol in het bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Niet alleen doordat gegevens uit het register worden gebruikt door instanties als Dienst Justis, maar ook in het detecteren – bijvoorbeeld en marge van het inschrijfproces – van signalen die mogelijk duiden op fraude of andere criminele activiteiten. Denk aan mensenhandel en plof-BV’s.

Ik acht het van belang die rol van de KvK te ondersteunen en waar nodig te faciliteren. Het actief doorgeven van signalen die duiden op bepaalde vormen van crimineel handelen aan toezichthouders of opsporingsinstanties heeft thans nog geen wettelijke basis, maar die is wel gewenst met het oog op de gewenste opvolging. Voorkomen moet worden dat de gegevens niet gebruikt kunnen worden door toezichthouders of opsporingsinstanties omdat ze niet rechtmatig verkregen zijn. Daarnaast is een wettelijke basis ook van belang vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens omdat het verwerken en uitwisselen van bepaalde persoonsgegevens slechts mag plaatsvinden indien en voor zover noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (de zogeheten doelbinding).

In de formulering van een van de wettelijke doelstellingen van het register: het bijdragen aan het efficiënt functioneren van de overheid, wil ik die rol van de KvK expliciet tot uitdrukking laten komen. Dat leidt niet tot extra administratieve lasten want bedrijven en instellingen hoeven niet méér gegevens op te geven aan het handelsregister.

Op operationeel vlak wil ik daarnaast, samen met mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie, de opsporingsinstanties en het betrokken bedrijfsleven, bezien welke rol de KvK in deze kan, mag en moet vervullen en welke stappen kunnen worden gezet om de onderlinge samenwerking bij het voorkómen en bestrijden van criminaliteit nog te verbeteren.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s