Wetsvoorstel terugvordering bonussen aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel inzake terugvordering van bonussen, officieel het voorstel tot “Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers” is op 18 december door de Tweede Kamer aangenomen. Uit het bericht inzake de stemmingsuitslagen blijkt dat er ook enige amendementen zijn aangenomen. Het wetsvoorstel zoals bij de Eerste Kamer is / wordt ingediend heb ik nog niet gevonden.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel zoals bij de Tweede Kamer is ingediend is hier te vinden. Volgens dat voorstel wordt zowel boek 2 Burgerlijk Wetboek als de Wet op het financieel toezicht gewijzigd.

De destijds voorgestelde wijziging van boek 2 luidde:

ARTIKEL I
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 53a wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Voor een coöperatie die een bank is in de zin van artikel 415 of een onderlinge waarborgmaatschappij die een verzekeringsmaatschappij is in de zin van artikel 427 is artikel 135 van overeenkomstige toepassing.

B

Aan artikel 135 worden drie leden toegevoegd, luidende:

6. Het orgaan bedoeld in lid 4 is bevoegd de hoogte van een bonus aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder een bonus wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan het variabele deel van de bezoldiging waarvan de toekenning geheel of gedeeltelijk afhankelijk is gesteld van het bereiken van bepaalde doelen of van het zich voordoen van bepaalde omstandigheden.

7. In geval van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5:70 of 5:74 van de Wet op het financieel toezicht past het orgaan bedoeld in lid 4 de bonus die ten gevolge van het openbaar bod onvoorwaardelijk wordt aan tot een passende hoogte indien uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Hetzelfde geldt voor de bonus die nog voorwaardelijk is in geval van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5:70 en, in geval van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5:74, voor zover een dergelijk bod tot gevolg heeft dat overwegende zeggenschap wordt verkregen. De aanpassing geschiedt voorafgaand aan de uiterste datum voor gestanddoening van het openbaar bod.

8. De vennootschap is bevoegd een bonus geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld. De vordering kan namens de vennootschap ook worden ingesteld door de raad van commissarissen, de niet uitvoerende bestuurders indien toepassing is gegeven aan artikel 129a, of door een bijzondere vertegenwoordiger die is aangewezen door de algemene vergadering. Afdeling 2 van titel 4 van Boek 6 is van overeenkomstige toepassing.

C

Artikel 245 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Voor een besloten vennootschap die een bank is in de zin van artikel 415 of een verzekeringsmaatschappij in de zin van artikel 427 is artikel 135 van overeenkomstige toepassing.

D

Aan artikel 383c wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de aanpassing dan wel terugvordering van de bonus als bedoeld in artikel 135 lid 6 tot en met 8.

Meer informatie: het dossier op overheid.nl.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bonussen terugvorderen (claw-back bestuurdersbeloning) en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Wetsvoorstel terugvordering bonussen aangenomen door de Tweede Kamer

  1. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, er zijn blijkens het voorlopig verslag [ http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130226/voorlopig_verslag_3/document3/f=/vj7jim4r97zt.pdf ] de nodige vragen gesteld.
    Gezien de politieke aandacht verwacht ik dat de Eerste Kamer het voorstel redelijk snel zal behandelen.

  2. Dan zegt:

    Hoe staat er op dit moment voor? De invoering van de claw back regeling loopt al een tijdje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s