“One tier” bestuurssysteem wordt mogelijk voor pensioenfondsen

Hoewel de introductie van het monistisch bestuurssysteem bij pensioenfondsen los staat van de wet bestuur & toezicht, is het toch interessant te constateren dat de “one tier” ook daar mogelijk wordt. Zie hierover onderstaand persbericht.

Persbericht ministerraad
21 december 2012

Meer mogelijkheden voor samenstelling pensioenfondsbesturen

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mee ingestemd om pensioenfondsen in de toekomst meerdere mogelijkheden te geven om hun bestuur vorm te geven.  In het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen was in eerste instantie nog sprake van twee bestuursmodellen. In beide modellen is de deskundigheid van het bestuur en zeggenschap van belanghebbenden geregeld. De pensioenfondsen krijgen nu ook de mogelijkheid tot het vormen van het zogenoemde ‘one tier’ bestuur waarbij bestuur en toezicht in één bestuursorgaan worden gecombineerd. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van  de Tweede Kamer.
 
‘One tier’ bestuursmodel
De toevoeging van het zogenoemde ‘one tier’ bestuursmodel, waarbij bestuur en toezicht in één bestuursorgaan worden gecombineerd is een van de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast wordt het aantal goedkeuringsrechten van de raad van toezicht verminderd en wordt de verplichting tot beperking van het aantal zetels van werkgevers bij een maximale premie geschrapt. De zetelverdeling in het bestuur komt er nu als volgt uit te zien: de vertegenwoordigers van werknemers en de pensioengerechtigden bezetten samen ten minste evenveel zetels als de werkgeversvertegenwoordigers. Het maximum voor gepensioneerden van 25% van het aantal bestuursleden blijft opgenomen in het wetsvoorstel. Deze voorstellen zijn aan de SER voorgelegd. Die heeft daarop positief gereageerd.
 
Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen
Met het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen wordt de kwaliteit van het bestuur binnen de pensioenfondsen versterkt. Dit is nodig vanwege de steeds complexere omgeving waarin pensioenfondsen moeten opereren. Het gaat hierbij niet alleen om de instabiliteit van de financiële markten, maar bijvoorbeeld ook om de gevolgen van het toenemende aantal ouderen en de krimpende beroepsbevolking en de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen. Dit vraagt om meer deskundigheid in besturen, een beter intern toezicht en een grotere betrokkenheid van premiebetalers en gepensioneerden. Bedrijfstakpensioenfondsen worden daarom verplicht een raad van toezicht in te stellen. Voor ondernemingspensioenfondsen is het de bedoeling dat deze verplichting op termijn ook gaat gelden. Het wetsvoorstel moet bijdragen aan het behoud van vertrouwen in het pensioenstelsel. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten er zeker van kunnen zijn dat het bestuur van hun fonds deskundig is en het geld goed beheert.

Initiatiefwet Koşer Kaya en Blok
Het kabinet heeft  ook besloten de initiatiefwet van Koşer Kaya en Blok vanaf 1 juli 2013 in werking te laten treden. Deze initiatiefwet gaat over de rol van gepensioneerden in de pensioenfondsbesturen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een toezegging van de vorige minister van SZW om de inwerkingtreding van de initiatiefwet in gang te zetten als het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen niet voor de streefdatum van 1 januari 2013 is aangenomen door het parlement. Op grond van de initiatiefwet hebben pensioenfondsen een jaar de tijd om aan de initiatiefwet te voldoen, zodat deze wet pas echt gaat gelden vanaf 1 juli 2014. Het is echter de bedoeling van het kabinet dat het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen, waarin de initiatiefwet bijna helemaal is opgenomen,  gaat gelden.  Als het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen wordt aangenomen, dan zal deze wet gaan gelden en niet langer de initiatiefwet. Als het wetsvoorstel versterking bestuur niet wordt aangenomen, dan blijft de initiatiefwet gelden.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht, One-tier/two-tier systeem en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s