Landelijk aandeelhoudersregister ten behoeve van de overheid in aantocht

Vandaag kondigt de rijksoverheid in onderstaand persbericht aan dat er is besloten een landelijk aandeelhoudersregister te creëren:

Centraal aandeelhoudersregister voor een veilig handelsklimaat
Nieuwsbericht | 20-12-2012

Er komt een centraal aandeelhoudersregister. In de aanpak van financieel-economische fraude blijkt dat het nu veel tijd kost om te achterhalen wie zich schuilhoudt achter een Besloten Vennootschap (BV), niet-beursgenoteerde Naamloze Vennootschap (NV) of een constructie met meerdere vennootschappen. Dit legt een aanzienlijk beslag legt op de opsporingscapaciteit. Het voordeel van een centraal aandeelhoudersregister is dat het transparant maakt wie als aandeelhouders betrokken is bij een BV en niet beursgenoteerde NV.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft dit mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de bewindspersonen van Financiën en Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister noemt de keuze voor centrale registratie van aandeelhouders een belangrijke mijlpaal. ,,Een veilig en fraudebestendig handelsklimaat is gebaat bij de instelling van een centraal aandeelhoudersregister’’, aldus Opstelten.
Met een centraal aandeelhoudersregister is informatie over BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s op één plaats beschikbaar. Dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie, omdat de registratie van aandeelhouders op dit moment door verschillende partijen gebeurt en dit geen volledig beeld geeft, niet altijd actueel is of niet toegankelijk voor het uitvoeren van controle en toezicht door de overheid.
Het register wordt niet openbaar toegankelijk omwille van de privacy, maar slechts voor overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving. Daarbij gaat het in elk geval om de volgende overheidsinstanties: Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie.

Bij de uitwerking van wetgeving wordt nog bekeken of andere instanties moeten worden toegevoegd. Ook krijgt het notariaat toegang, omdat daarmee de tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden gereduceerd. Ook de aandeelhouder zal inzage hebben in informatie die over hem is opgenomen.

Verder heeft minister Opstelten eerder aangegeven bij het instellen van een centraal aandeelhoudersregister oog te hebben voor de administratieve lastendruk voor ondernemers. Registratie van overdracht van aandelen op naam in BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s zal plaatsvinden door aan te sluiten bij informatie uit de verplichte notariële akte van overdracht. De notaris krijgt een rol bij het aanleveren van informatie aan het centrale register. Over waar het centraal aandeelhoudersregister wordt ondergebracht, moet nog een besluit worden genomen.

Voor de implementatie van het register wordt nader overleg gevoerd met de Kamer van Koophandel, het notariaat en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Het notariaat is verheugd dat zij toegang zullen verkrijgen. Onderstaand het bericht op de site van de notariële beroepsorganisatie KNB:

Minister kondigt centraal aandeelhoudersregister aan
Er komt een centraal aandeelhoudersregister waartoe ook het notariaat toegang krijgt. Dat laat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dit aandeelhoudersregister zorgt ervoor dat het duidelijk is wie er als aandeelhouder betrokken is bij een bv en een niet-beursgenoteerde nv.Met een centraal aandeelhoudersregister is informatie over bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s op één plaats beschikbaar. Nu gebeurt registratie van aandeelhouders door verschillende partijen. Het register wordt niet openbaar toegankelijk vanwege de privacy. Het notariaat krijgt toegang omdat daarmee tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden gereduceerd. Verder krijgen alleen overheidsdiensten in het kader van het uitvoeren van controle, toezicht en handhaving toegang. Daarbij gaat het in ieder geval om de overheidsinstanties Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en Openbaar Ministerie.
Over de positionering van het centraal aandeelhoudersregister – bij de Kamer van Koophandel of ergens anders – beraadt de minister zich nog. Mogelijke opties zullen worden onderzocht. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de minister laten weten mogelijkheden te zien om snel, goedkoop en efficiënt te kunnen komen tot een centraal aandeelhoudersregister bij de KNB.

Informatie via notaris
De notaris krijgt een rol bij het aanleveren van informatie aan het centraal aandeelhoudersregister. Opstelten schrijft hierover: ‘De notaris zal relevante informatie uit de akte van overdracht aan het centraal aandeelhoudersregister doorgeven. Momenteel worden de akten van overdracht aangeleverd aan de Belastingdienst. Zou de aandeelhouder zelf verantwoordelijk worden voor het aanleveren van informatie bij het register, dan zou dat een extra administratieve last betekenen. Bovendien zou een kwaadwillende aandeelhouder in de verleiding kunnen komen om zijn verkrijging juist niet aan te melden. Op die wijze treft het centraal aandeelhoudersregister niet het gewenste doel. We zullen nader bezien op welke wijze de gegevenstoevoer van het notariaat eenvoudig en praktisch gekoppeld kan worden aan de informatie waarover de notaris nu al beschikt in kader van het digitaal repertorium en de digitale akteadministratie, die voor de Belastingdienst gehouden gaat worden.’
Verder wordt de huidige wettelijke verplichting van de vennootschap om een (eigen) aandeelhoudersregister bij te houden niet gewijzigd. Ook zal de registratie in het centraal aandeelhoudersregister geen constitutief vereiste worden voor een overdracht van aandelen. Dat zou zich niet verhouden met het primaire doel van de registratie van aandelen in een centraal aandeelhoudersregister, namelijk het op één plaats concentreren van actuele informatie.

Titelonderzoek
De KNB heeft eerder in diverse brieven aan de Tweede Kamer en in gesprekken met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Financiën en met VNO-NCW aangegeven dat een centraal aandeelhoudersregister voor het notariaat een nuttig hulpmiddel zou zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Ook heeft de KNB aangegeven dat een centraal aandeelhoudersregister het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Derhalve meer rechtszekerheid en kosten- en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Overdracht certificaten
De Tweede Kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt (beiden PvdA) hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor het centraal aandeelhoudersregister. Ook hebben zij voorgesteld een notariële akte voor overdracht van certificaten verplicht stellen. Hier ziet de minister thans geen aanleiding voor. Dit zou, volgens hem, leiden tot meer lasten zonder dat het meerwaarde oplevert voor burgers of bedrijfsleven.

Zie voor eerdere berichten over dit onderwerp de rubriek “aandeelhoudersregister (landelijk)”.

Dit bericht is ook in de LinkedIn groep geplaatst en heeft een reactie opgeleverd.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s