Hoe is het gesteld met het ICT-project inzake de Wet controle op rechtspersonen

Op grond van de Wet controle op rechtspersonen monitort de dienst Justis bij het ministerie van Veiligheid & Justitie rechtspersonen en degenen die daarbij betrokken zijn. Voor die werkzaamheden is een ICT-project opgestart, waarvan het project RADAR, “Risicoprofielen, Automatische analyse, Distributie naar afnemers en AanvRagen op verzoek“, deel uitmaakt. Het totale project heet “HTR”, herziening toezicht rechtspersonen. Hoe het met de ICT rondom de Wet controle rechtspersonen staat, is niet makkelijk te achterhalen. Zie dit rapport “Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten” over HTR, op pagina 38 is een samenvatting te vinden.

Op het overzicht van ICT-projecten van V&J komt alleen RADAR voor. Volgens de pagina over het RADAR-project zou het RADAR project al in 2012 afgerond moeten zijn.

In een brief van 12 juli 2012 schrijft de minister van V&J over het project:

4. Herziening Toezicht Rechtspersonen

In de verzamelbrief financieel-economische criminaliteit van 14 december 2011 aan uw Kamer [6] [Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 29 911, nr. 57.] heb ik de Kamer geïnformeerd over het herziene toezicht op rechtspersonen. In het algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit op 27 oktober 2011 heeft uw Kamer gevraagd wat er is gedaan met het rapport en de aanbevelingen van prof. dr. ir. T. De Vries in het kader van het herziene toezicht op rechtspersonen.

In 2005 is binnen mijn ministerie het project Herziening Toezicht Rechtspersonen (hierna HTR) gestart met als doel het ontwikkelen van een nieuwe wijze van toezicht op rechtspersonen, die inmiddels in de plaats gekomen is van de verklaring van geen bezwaar.

In het kader van de eerste fase van het project (haalbaarheid HTR) is de universiteit Twente in 2007 opdracht gegeven de statistische analyses te verrichten ten behoeve van het ontwikkelen van een toetsingssystematiek op basis van risicoprofielen (bijv. criminele en financiële antecedenten van bestuurders van rechtspersonen). Het onderzoek is uitgevoerd door dr. ir. B.P. Veldkamp en prof. dr. ir. T. De Vries.

De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport «Ontwikkeling risicodetectie model ten behoeve van het project HTR, Fase 1» (Veldkamp & de Vries, 10 mei 2007). De conclusie was dat het ontwikkelen van een toetsingsmodel bruikbare gegevens voor een nieuw toezichtsysteem kan opleveren. In het vervolgrapport van de Universiteit Twente «Ontwikkeling risicodetectie model ten behoeve van het project HTR; Fase 2» (Veldkamp & de Vries 16 juli 2007) is verslag gedaan van de toepasbaarheid van verschillende methodes voor de automatische detectie van faillissementsfraude.

De rapporten en de aanbevelingen vormden, naast andere resultaten van onderzoek en bevindingen opgedaan in de eerste fase, de basis voor de tweede fase van het project (implementatie HTR). In deze fase is de programmatuur ontwikkeld van het toezichtsysteem waarin de bedoelde risicoprofielen worden gebruikt. Vervolgens is het aanschaffen c.q. laten bouwen van programmatuur Europees aanbesteed. Inmiddels heeft dit geleid tot inwerkingtreding van HTR dat op dit moment gefaseerd verder wordt uitgerold.

Er wordt nog steeds aan HTR gewerkt

Op dit moment is op internet een vacature voor een Projectmanager HTR te vinden, waaruit blijkt dat het ICT-project nog in volle gang is, zie met name de hierna vet gemaakte tekst:

Programmamanager HTR
Verantwoordelijk voor het halen van de business case HTR Justis middels het introduceren van de nieuwe dienst CoR (Proces/besturing + ICT). Belast – binnen de gestelde kaders – met aansturing business- en ICT project en relatiemanagement met alle betrokken ketenpartners. Verdere taakgebieden die onder de directe verantwoordelijkheid van de Programmamanager HTR vallen zijn:
o PMO
o Contractmanagement
o Changemanagement
o Financieel management
o Planning en control

De opdracht
Het leiding geven aan het programma, het coördineren van de verschillende disciplines binnen het programma, het tijdig opleveren van het programma en het fungeren als aanspreekpunt voor projectmedewerkers,de externe partijen die de bouw realiseren, de directie van de Dienst Justis en de eigenaren en opdrachtgevers van de Dienst.Het verzorgen van change-, contract- en businessprojectmanagement en het onderling vervangen bij afwezigheid.

De programmamanager rapporteert direct aan de directeur van Justis.

Het lijkt er op dat het ICT-project rondom de Wet controle op rechtspersonen nog steeds niet af is.

Berichten over de Wet controle op rechtspersonen zijn in deze rubriek te vinden.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s