Publicatieplicht voor ANBI’s in aantocht

In een brief van 20 september 2012 is aangekondigd dat stichtingen en verenigingen met ANBI-status (ANBI = algemeen nut beogende instelling) financiële gegevens openbaar moeten maken. De brief zegt onder meer het volgende:

De visie op meer toezicht en verantwoording wordt geconcretiseerd door de volgende maatregelen van de overheid en SBF. Deze maatregelen staan in elkaars verlengde en versterken elkaar. Zij bestaan uit:

  • Een wijziging van het Burgerlijk Wetboek waardoor stichtingen alsmede verenigingen met ANBI-status verplicht worden financiële gegevens in het Handelsregister op te nemen. Daarnaast zal voor het verkrijgen of behouden van de ANBI-status in de fiscale regelgeving de voorwaarde worden gesteld via een website het publiek bepaalde informatie te verschaffen. (…)

en voorts:

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zal voor alle stichtingen en voor verenigingen met de ANBI-status de verplichting worden opgenomen de balans en de staat van baten en lasten in het Handelsregister te laten registreren. (…)

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zal voor alle stichtingen, alsmede voor verenigingen met de ANBI-status, een verplichting worden opgenomen om hun financiële gegevens, bestaande uit een balans en een verkorte staat van baten en lasten, in het Handelsregister te publiceren. Hierdoor beschikt de overheid over een snellere toegang tot deze gegevens om controle uit te oefenen en eventueel misbruik tegen te gaan. Daarnaast zullen ANBI’s per 1 januari 2014 worden verplicht om bepaalde informatie goed vindbaar en toegankelijk online aan te bieden, hetzij via een eigen website, hetzij via een portal (zie ook hierna). »Hierdoor is ook de transparantie van deze instellingen jegens de burger gewaarborgd. Welke gegevens op elektronische wijze moeten worden ontsloten, zal bij ministeriële regeling worden uitgewerkt. Het gaat daarbij in elk geval om de gegevens waarom gevraagd is in de motie Omtzigt en Van Vliet3. Het betreft de naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de namen van de bestuurders van de ANBI, een verkorte staat van baten en lasten met een overzicht van de bestedingen van de ANBI alsmede een toelichting daarop. Daarnaast valt te denken aan onderwerpen als het doel en het actuele beleidsplan van de ANBI.

Onderzocht zal worden op welke wijze gekomen kan worden tot een centraal informatiepunt dat de informatie over filantropische instellingen verspreidt aan overheden, donateurs, de belastingbetaler, keurmerkverstrekkers, media, onderzoeksbureaus en andere belanghebbenden, en welke condities hiervoor noodzakelijk zijn.

Kerkgenootschappen vallen, omdat zij geen stichting of vereniging zijn, buiten het wetsvoorstel om financiële gegevens in het Handelsregister op te nemen. In het Handelsregister zijn kerkgenootschappen op een door henzelf te bepalen aggregatieniveau opgenomen. Kerkgenootschappen zijn ook veelal via een groepsbeschikking als ANBI aangemerkt. Met de in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) participerende kerkgenootschappen is door de Belastingdienst een convenant gesloten over de toepassing van de ANBI-regelgeving. Dit convenant wordt gerespecteerd. In het kader van een komende aanpassing van de termen van dit convenant zal, bij de nadere uitwerking van de transparantie op elektronische wijze, worden bezien op welke wijze de besteding van de middelen op een lager aggregatieniveau via een ingroeiregeling inzichtelijk kan worden gemaakt.

Hoe zich deze voorstellen verhouden tot de eerdere consultatie en eerdere plannen, wordt uit deze brief niet duidelijk.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s