Inwerkingtreding van de flex-bv wetsvoorstellen per 1 juli 2012 lijkt niet meer haalbaar

In de nadere memorie die gisteren bij de Eerste Kamer is ingediend, wordt door de minister over de inwerkingtreding het volgende gezegd:

Ik hoop dat de wetsvoorstellen zo snel mogelijk in werking zullen kunnen treden, zodat het bedrijfsleven zal kunnen profiteren van de vereenvoudiging en lastenvermindering die dit wetsvoorstel bewerkstelligt.

En in paragraaf 2.3:

2.3. Inwerkingtreding
De leden van de CDA-fractie vragen of de regering het ermee eens is dat het aanbeveling verdient de wijzigingen in Boek 2 BW ingevolge het wetsvoorstel bestuur en toezicht en de thans aan de orde zijnde voorstellen niet op afzonderlijke tijdstippen in werking te laten treden.
Zoals hierboven is aangegeven, is het gelet op de samenloop van deze wetsvoorstellen op het punt van de benoeming van bestuurders wenselijk dat het nieuwe bv-recht eerder in werking treedt dan de Wet bestuur en toezicht. Ik verwijs naar het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie over samenloop van beide wetsvoorstellen in de vorige paragraaf.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de beoogde ingangsdatum van dit wetsvoorstel realistisch is. Zij vragen of de regering op de hoogte is van de zorgen rond de ingangsdatum zoals die door het werkveld zijn aangedragen en hoe zij deze zorgen weegt.
Eerder heb ik een streefdatum voor inwerkingtreding genoemd van 1 juli 2012. Ik realiseer mij dat het wetsvoorstel een ingrijpende aanpassing van de wettelijke regeling behelst en dat dit gevolgen heeft voor de werkwijze van ondernemers en hun adviseurs. Maar het wetsvoorstel faciliteert vooral en verplicht nog tot weinig: Het vereenvoudigt de oprichting van bv’s en biedt flexibiliteit om de statuten in te richten naar de wensen van de vennootschap. Bestaande vennootschappen behoeven de verplicht voorgeschreven wijzigingen pas in hun statuten op te nemen bij de eerstvolgende statutenwijziging; het overgangsrecht daarvoor is ruimhartig. Er is ook overgangsrecht voor algemene vergaderingen die rond de inwerkingtreding bijeengeroepen worden. De regeling voor de kapitaalbescherming, die elders in deze nadere memorie uitgebreid aan bod komt, wijkt niet af van hetgeen door de Hoge Raad al rechtens was vastgesteld. Wie niets wil wijzigen, behoeft niets te wijzigen en kan zich rustig bezinnen op het wetsvoorstel om te bezien of er voor de eigen vennootschap iets in zit waarvan in de toekomst gebruik gemaakt kan worden.
De inhoud van het wetsvoorstel voor de vaststellingswet is in de versie zoals het is ingediend bij Uw Kamer al ruim twee jaar bekend. Mijn ambtsvoorganger en ik hebben daar de afgelopen jaren onze visie op gegeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de praktijk – mede door de nauwe betrokkenheid in de consultaties – zijn weg zal kunnen vinden met dit wetsvoorstel. De concrete datum van inwerkingtreding zal, mede afhankelijk van de behandeling van de wetsvoorstellen door Uw Kamer, nog worden bepaald.

Nu de de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie pas op 5 juni 2012 beslist over de nadere procedure is, zelfs als de flex-bv wetten nog in juni worden aangenomen, onwaarschijnlijk dat zij op 1 juli a.s. in werking zullen treden.

Op LinkedIn wordt over de invoeringsdatum gediscussieerd, zie deze discussie en deze discussie in de door mij beheerde flex-bv groep en dit bericht in de Nauta groep. Jan van Vliet schrijft in de flex-bv groep:

Zal me niet verbazen als het toch nog lukt. In de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer is toch nog wel op een aantal punten duidelijkheid verschaft als zijn niet alle vragen zo concreet beantwoord als ik gehoopt had. Met steun van de commissie Vennootschapsrecht geeft de Minister nu een helder signaal: laten we ophouden met discussiëren over 216. Overigens gaat de Minister in de fout waar hij er op wijst dat voor de bepaling van de omvang van het uitkeerbare vermogen bij (tussentijdse) uitkeringen, inkoop en kapitaalterugbetaling de laatst vastgestelde jaarrekening de maatstaf is.
Dat stond wel in het wetsvoorstel 31.058 zoals door de Tweede Kamer aangenomen (art. 207 lid 3 en 216 lid 1), maar door aanneming amendement 32.426,21 is dat er nu juist uitgehaald!
De vraag is of de Kamer nu na deze vrij gedetailleerde behandeling nog veel te discussiëren heeft. Herhaling van veel zetten ligt nu gauw voor de hand. Eindverslag kan één regel zijn: voldoende om de plenaire behandeling in te gaan. Dat weten we 5 juni. En dan is het nog slechts een agendaprobleem. Het zou dus toch zo maar kunnen gebeuren dat het alsnog 1 juli (of wellicht toch bij wijze van uitzondering 1 september? De Eerste Kamer vergadert in de eerste week van juli nog). En dan dus alleen Flex BV, zonder invoering one-tier board (31.763 Bestuur en Toezicht). Bij nota van wijziging bij de reparatiewet (32.873) heeft de Minister daar al rekening mee gehouden….

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Parlementaire geschiedenis flex-bv en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s