Kamerleden stellen vragen over publicatieplicht stichtingen

Zoals ik al eerder meldde (zie dit bericht) staat de publicatieplicht voor stichtingen nog steeds op de wetgevingsagenda van dit kabinet. Tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (verslag vastgesteld op 27 oktober 2011) zijn over dit voornemen vragen gesteld:

De leden van de CDA-fractie lezen verder in de memorie van toelichting bij onderhavig wetsvoorstel dat niet de gedachte moet postvatten dat alle stichtingen (dus ook kleine stichtingen) onder de jaarrekeningplicht vallen. Dat zou leiden tot ongewenste lastenverhoging voor het merendeel van de stichtingen. Deze leden vragen hoe deze opmerking zich verhoudt tot het door de voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin geïnitieerde conceptwetsvoorstel tot publicatieplicht van stichtingen. Dit conceptwetsvoorstel zou stichtingen verplichten om de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister. Tevens wordt bepaald dat stichtingen ontvangen giften moeten vermelden. De Commissie Vennootschapsrecht heeft de voormalig minister de indiening van het wetsvoorstel, voor zover het betrekking heeft op de openbaarmaking, ontraden. De internetconsultatie heeft voornamelijk negatieve reacties ontlokt. Ook in de literatuur is negatief gereageerd op het conceptwetsvoorstel. Kunnen voornoemde leden, gelet op voornoemde opmerkingen in de memorie van toelichting, ervan uitgaan dat de regering niet voornemens is om dit conceptwetsvoorstel nader de Tweede Kamer te zenden?

Aanvulling 20 december 2011
Op 9 december 2011 wordt in de nota naar aanleiding van het verslag door de minister gezegd:

De leden van de CDA-fractie vragen hoe het streven om te voorkomen dat ook kleine stichtingen onder de jaarrekeningplicht vallen, zich verhoudt tot het concept-wetsvoorstel «publicatieplicht van stichtingen», dat stichtingen zou verplichten om de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister en dat stichtingen zou verplichten om ontvangen giften te vermelden. Zij vragen of het kabinet niet langer voornemens is om dit voorstel in te dienen.

Het desbetreffende wetsvoorstel is nog in voorbereiding. De reacties die op het consultatiedocument zijn ontvangen, worden verwerkt. In elk geval is het niet de bedoeling om met dat wetsvoorstel te bewerkstelligen dat titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – waarin voorschriften zijn opgenomen voor de inhoud van de jaarrekening – wordt opgelegd aan stichtingen die daar nu buiten vallen, vanwege de administratieve lasten die dat zou veroorzaken. Een overlap tussen het onderhavige wetsvoorstel en het consultatiedocument zie ik niet.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s