De rol van de accountant bij uitkeringen door de flexbv

In het verslag van het overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 26 september 2011 is informatie te vinden over de rol van de accountant bij de beslissing over uitkeringen (onder meer dividend) door de flexbv. Kamerlid Van der Steur stelt de volgende vraag:

Voorzitter. Ik heb een aantal vragen aan de minister. Mijn eerste vraag is hoe het nieuwe artikel 216 BW, dat ingrijpend wordt gewijzigd, moet worden uitgelegd. Dit artikel voorzag in eerste instantie in een balanstest. Deze wordt nu omgezet in een uitkeringstest. Kan de minister bevestigen dat deze nieuwe uitkeringstest een codificatie is van de jurisprudentie op dit onderdeel?

Ziet de VVD-fractie het goed dat het gaat om wat de directie op het moment van de dividenduitkering weet of behoort te weten en dat het dus gaat om informatie die redelijkerwijs, door een redelijk handelende directie in haar afweging moet worden meegenomen? Ziet de VVD-fractie het goed dat een accountantsverklaring of een technisch advies van een accountant niet noodzakelijk is om die beoordeling te maken? Is de minister het met de VVD-fractie eens dat in dit kader van een directie mag worden verwacht dat zij zes tot maximaal twaalf maanden vooruitkijkt om te beoordelen of aan die uitkering kan worden voldaan? Begrijpt de VVD-fractie het standpunt van de minister, zoals weergegeven in de memorie van toelichting, dan ook correct, dat in het geval van uitkeringen die gedaan worden binnen concernverband, door houdster en financieringsmaatschappijen, in het jargon ook wel tussenholdings genoemd, de uitkeringstest doorgaans simpelweg uit de constatering kan bestaan dat een dergelijke vennootschap op het moment van uitkeren over voldoende eigen vermogen beschikt en dat het onder normale omstandigheden in een dergelijk geval geenszins de bedoeling is dat deskundigen zoals accountants worden ingeschakeld om aanvullend comfort te verschaffen? Is de minister het met de VVD-fractie ook eens dat het eventueel inschakelen van een deskundige bij dergelijke vennootschappen door het bestuur alleen prudent zou zijn indien er zich sedert het vaststellen van de laatste jaarrekening in de financiële positie van de vennootschap ingrijpende bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan? Als de minister deze vraag bevestigend beantwoordt, is hij het dan ook met de VVD-fractie eens dat het bestuur derhalve kennis zal moeten hebben van deze ingrijpende bijzondere omstandigheid op het moment dat zij verzocht wordt om in te stemmen met de uitkering dan wel het moment waarop zij de uitkeringstest uitvoert? Ik vraag dit niet alleen omdat de uitkeringstest tot gevolg zou kunnen hebben dat er een verbetering is op dit punt ten opzichte van de oude situatie, met de balanstest. Het risico zit erin dat de uitkeringstest volgens artikel 2.16 zodanig wordt uitgewerkt dat het een enorme rompslomp met zich meebrengt en dat er een heel nieuwe adviespraktijk ontstaat rond de vraag wanneer een redelijk handelende directie mag instemmen met het uitkeren van dividend. Dat is het belang achter de vraag die ik zojuist heb gesteld.

Deze vraag wordt door de minister van veiligheid en justitie als volgt beantwoord:

De heer Van der Steur en anderen — eigenlijk alle woordvoerders — hebben over artikel 216 gesproken. Kan de minister bevestigen dat artikel 216 van het wetsvoorstel een codificatie van de jurisprudentie is? De inhoudelijke beoordeling die van het bestuur wordt verwacht bij een uitkering is gelijk aan wat nu al in de rechtspraak is bepaald. Het is dus inderdaad een codificatie van de jurisprudentie op dit punt.

Een andere vraag was: klopt het dat van het bestuur mag worden verwacht dat het bij een uitkering maximaal twaalf maanden vooruitkijkt? Het gaat om wat het bestuur op het moment van de uitkering weet of behoort te weten, met andere woorden: informatie die redelijkerwijs bij de afweging moet worden betrokken. Een periode van maximaal één jaar is de gebruikelijke termijn voor wat men behoort te weten. Dat is ook zo voor andere financiële beslissingen van het bestuur.

Is het correct dat de uitkeringstest binnen het concernverband doorgaans bestaat uit de constatering dat er voldoende eigen vermogen is en dat het onder normale omstandigheden niet nodig is om een hele fabriek van deskundigen, zoals een accountant en andere consultants, in te schakelen? Dat is een belangrijke vraag. Ik onderschrijf de interpretatie van de heer Van der Steur geheel. Als de vennootschap op basis van de boekhouding constateert dat er voldoende eigen vermogen is voor een uitkering, is onder normale omstandigheden aan de uitkeringstest voldaan. Punt. Onder normale omstandigheden behoeft de vennootschap geen externe deskundigen, zoals accountants, in te schakelen om extra comfort te verschaffen. Dit voorkomt dat er voor uitkeringen binnen concernverband door houdster- en financieringsmaatschappijen extra lasten zouden ontstaan. Inschakeling van deskundigen wordt in het wetsvoorstel juist zo veel mogelijk afgeschaft. Inschakeling van deskundigen is wel aan de orde als zich sinds de vaststelling van de laatste jaarrekening bijzondere omstandigheden in de financiële positie van de vennootschap hebben voorgedaan. Als het bestuur op het moment van de uitkering kennis heeft van zulke bijzondere omstandigheden wordt er uiteraard extra zorgvuldigheid verwacht. Dat zijn de normale omgangsvormen in het zakelijk verkeer die van iedereen mogen worden verwacht.

Dit is belangrijk voor zowel de statutaire directie van de flexbv als voor accountants.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Flexibilisering bv-recht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s