Wetsvoorstellen personenvennootschap worden ingetrokken, en wat nu?

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het parlement laten weten dat de wetsvoorstellen inzake de personenvennootschap worden ingetrokken, zie onderstaande brief.

Datum 5 september 2011

Onderwerp: Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31 065)

Op 22 april 2011 heeft de vaste commissie voor Justitie van uw Kamer een kritisch voorlopig verslag vastgesteld inzake het bovengenoemde wetsvoorstel. Als kern van de kritiek zie ik dat de regeling te knellend wordt geacht voor bestaande maatschappen en vennootschappen onder firma en dat dit tot onnodige kosten leidt. Er worden tevens vragen gesteld over de helderheid en bruikbaarheid van de wetgeving en de nut en noodzaak van de regelgeving. Dit voorlopig verslag is voor mij aanleiding geweest om het wetsvoorstel (31 065), tezamen met het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28 746), te heroverwegen. Het doel van wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht is enerzijds om ondernemers een juridische infrastructuur te bieden waardoor zij in staat worden gesteld hun activiteiten ten volle te ontplooien en anderzijds om de bij de vennootschap betrokkenen – vennoten respectievelijk aandeelhouders, crediteuren – voldoende bescherming te bieden tegen (machts)misbruik. Tussen beide doelstellingen dient een zeker evenwicht te bestaan. De nieuwe regeling voor de personenvennootschappen heeft tot op heden weinig steun gekregen van de beoogde gebruikers, met name ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Zij hebben geen behoefte aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de ermee gepaard gaande kosten. VNONCW en MKB Nederland hebben dat standpunt recent nogmaals aan mij bevestigd.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de primaire doelstelling van de wetgeving – het faciliteren van ondernemers – in beide wetsvoorstellen onvoldoende tot zijn recht komt. Daarom ben ik voornemens op korte termijn de procedure voor intrekking van de wetsvoorstellen in gang te zetten. Een gezamenlijke plenaire behandeling van de wetsvoorstellen met de wetsvoorstellen inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (31 058 en 32 426) is dan niet langer aan de orde.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Dat is een goede zaak! Ik ben het niet eens met degenen die ‘verbaasd’ zijn en meer mogelijkheden zagen, zie het artikel in het FD “Afblazen van wetsvoorstel over cv’s wekt verbazing” van vandaag, dat ook op accountant.nl is geplaatst. De bezwaren van de vaste commissie waarover de minister spreekt, acht ik terecht.

Wel is te hopen dat de fragmentarische regelgeving inzake vennootschap, maatschap en commanditaire vennootschap bij elkaar zullen worden gebracht in een nieuw voorstel voor titel 11 van boek 7 Burgerlijk Wetboek. Dat zal degenen die in de praktijk met personenvennootschappen te maken hebben veel plezier doen.

Verder werden er ten behoeve van de personenvennootschap een aantal fiscale faciliteiten gecreëerd. Het zou goed zijn als die faciliteiten ook terugkeren in een nieuw wetsvoorstel.

Aanvulling 14 oktober 2011: over de intrekking van het wetsvoorstel is ook deze column verschenen.

Aanvulling 1 november 2011: het officiële persbericht inzake de intrekking van de voorstellen is op 28 oktober 2011 bekend gemaakt

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Personenvennootschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s